Новости

Местонахождение КПН не совпадает с местом налогового учета в органе ГНС: куда платить налог на прибыль?

02.08.2021 / 13:02

ВІДПОВІДЬ

Якщо місцезнаходження великого платника податків (юридична адреса) не співпадає з місцем податкового обліку в органі ДПС, сплата податку на прибуток підприємств повинна здійснюватися за місцезнаходженням платника, тобто на бюджетні рахунки відкриті на рівні головних управлінь Державної казначейської служби України в областях з відомчою ознакою «99». Одночасно, у разі коли місцезнаходження великого платника податків (юридична адреса) співпадає з місцем податкового обліку в органі ДПС, сплата податку на прибуток повинна здійснюватися на бюджетні рахунки з податку на прибуток з ознакою «99» відкриті на рівні територіальних органів ДПС у містах, в яких знаходяться міжрегіональні управління ДПС по роботі з ВПП.

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Відповідно до пп. 14.1.24 п. 14.1 ст. 14 ПКУ великий платник податків – юридична особа або постійне представництво нерезидента на території України, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує еквівалент 50 мільйонів євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку України за той самий період, або загальна сума податків, зборів, платежів, сплачених до Державного бюджету України, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, крім митних платежів, за такий самий період перевищує еквівалент 1,5 мільйона євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку України за той самий період.

Реєстр великих платників податків на 2021 рік затверджено наказом Державної податової служби України від 25.09.2020 р. № 520 зі змінами та розміщено на офіційному вебпорталі ДПС України за посиланням: Головна/Реєстри (https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/435255.html).

Згідно з абзацом третім п. 64.7 ст. 64 ПКУ після включення платника податків до Реєстру великих платників податків (далі – Реєстр) та отримання повідомлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, про таке включення платник податків зобов’язаний стати на облік за основним місцем обліку в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, який здійснює супроводження великих платників податків, з початку податкового періоду (календарного року), на який сформовано Реєстр, та за неосновним місцем обліку в такому територіальному органі центрального органу виконавчої влади або його структурних підрозділах щодо наявних у межах населеного пункту за місцезнаходженням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, який здійснює супроводження великих платників податків, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням за переліком, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, або через які провадиться діяльність такого великого платника податків.

Взяття на облік за основним місцем обліку великих платників податків здійснюється в міжрегіональних управліннях ДПС по роботі з великими платниками податків (Центральному, Східному, Західному, Південному, Північному).

Великий платник податків, щодо якого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, прийнято рішення про переведення на облік у контролюючий орган, що здійснює супроводження великих платників податків, чи інший контролюючий орган, після взяття його на облік за новим місцем обліку зобов’язаний сплачувати податки за місцем попереднього обліку у контролюючих органах, а подавати податкову звітність та виконувати інші обов’язки, передбачені ПКУ, за новим місцем обліку (абзац сьомий п. 64.7 ст. 64 ПКУ).

Платники податків, що належать, зокрема, до великих підприємств, подають податкові декларації контролюючому органу в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та доповненнями та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» зі змінами та доповненнями (п. 49.4 ст. 49 ПКУ).

Отже, якщо місцезнаходження великого платника податків (юридична адреса) не співпадає з місцем податкового обліку в органі ДПС, сплата податку на прибуток підприємств повинна здійснюватися за місцезнаходженням платника, тобто на бюджетні рахунки відкриті на рівні головних управлінь Державної казначейської служби України в областях з відомчою ознакою «99».

Одночасно, у разі коли місцезнаходження великого платника податків (юридична адреса) співпадає з місцем податкового обліку в органі ДПС, сплата податку на прибуток повинна здійснюватися на бюджетні рахунки з податку на прибуток з ознакою «99» відкриті на рівні територіальних органів ДПС у містах, в яких знаходяться міжрегіональні управління ДПС по роботі з ВПП.

Доведення платникам податків реквізитів рахунків, відкритих Казначейством, відбувається шляхом їх розміщення у рубриці «Бюджетні рахунки» https://tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/ субсайтів відповідних територіальних органів ДПС.

Податкова звітність з податку на прибуток великими платниками податків подається за основним місцем обліку до відповідного міжрегіонального управління ДПС по роботі з ВПП (Центрального, Східного, Західного, Південного, Північного).

За матеріалами Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з ВПП