Новости

Трансформация налоговой функции: шесть текущих трендов

04.08.2021 / 11:55
Трансформация налоговой функции: шесть текущих трендов

Пріоритетними ініціативами з трансформації податкової функції у наступні два роки будуть спрощення методів роботи з управління даними та перехід до менш витратних моделей забезпечення ресурсами. Про це йдеться у травневому глобальному дослідженні «Делойт» Tax Transformation Trends Survey щодо світових трендів у трансформації податкової функції.

У межах дослідження було опитано більше ніж 300 досвідчених фахівців міжнародних компаній, зокрема понад 100 керівників податкових департаментів та фінансових директорів у Європі, Північній Америці та Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

«Керівники компаній більше не можуть дозволити, щоб їхні податкові команди були повністю поглинуті виконанням рутинної роботи, пов’язаної з контролем дотримання вимог та звітуванням, – говорить Філ Міллс, глобальний керівник з податкових та юридичних питань Deloitte. – Щоб по-справжньому стати корисною та бути цінною для бізнесу, податковій функції треба трансформувати свою технологічну інфраструктуру для створення потенціалу продуктивності праці та контролю витрат. Хороша новина полягає в тому, що для досягнення цього у керівників податкових функцій та підприємств з’являється дедалі більше можливостей».

Шість ключових тенденцій:

• Бізнес потребує більше стратегічних порад від податківців

65% опитаних податкових фахівців зазначають, що диджиталізація потребує більшого залучення кваліфікованих у сфері податків кадрів. Податкові лідери прогнозують, що у наступні два роки їхні команди забезпечуватимуть всебічну податково-консультаційну підтримку бізнесу. 

• Вирішальний період для трансформації податкової функції

Останні два роки спостерігається тенденція щодо переведення податкової функції до центрів обслуговування (service shared centers), фінансового департаменту та аутсорсингових компаній з високим рівнем диджиталізації. 

• Стрімке впровадження цифрових інновацій в податках робить трансформації в операційній діяльності невідкладними

Зміни у порядку та процедурах подання даних і звітності до відповідних органів (електронна звітність, звіти в режимі реального часу тощо) є каталізаторами модернізації операційних процесів. 92% респондентів повідомили, що збільшення попиту на інноваційне податкове адміністрування у наступні п’ять років матиме вплив на податкову операційну діяльність.

• Спрощення методів роботи з даними та зниження витратності забезпечення ресурсами є головними пріоритетами 

Наступні два роки пріоритетними ініціативами з трансформації податкової функції будуть спрощення методів роботи з управління даними (53% респондентів) та перехід до моделей, побудованих на принципі зменшення витрат на забезпечення ресурсами (51% опитаних).

• Аутсорсинг податкової функції є найважливішою частиною стратегії розвитку 

Відсутність достатньої кількості ресурсів та часу є найбільшими перешкодами до впровадження стратегічних ініціатив у податках. Саме тому приблизно 44% опитаних вважають, що аутсорсинг податкової функції є найбільш важливою стратегією для впровадження моделей, побудованих на зменшенні витрат на ресурси. Це в порівнянні з більш глибокою автоматизацією (39%) чи переведенням до центрів обслуговування (shared services centers). 

• Найбільш ефективною трансформацією є та, що приносить стратегічну цінність уже сьогодні

Податкові команди, які впровадили нову систему управління ресурсами (NextGen ERP systems), вбачають таке впровадження високоефективним для підтримки бізнесу (на думку 56% респондентів).

Усе це створює нові першочергові вимоги бізнесу до командної роботи, взаємодії та співпраці в податкових функціях компаній. 

«У той час як розвивається економіка, ми спостерігаємо, що чимало компаній вбачають необхідність у повноцінній податковій функції та впроваджують її в своїй організаційній структурі. Все це ще більше підкреслює важливість та актуальність цього дослідження для підприємств України», – коментує Олександр Черінько, керівник податково-юридичного департаменту «Делойт» в Україні.

Отримати докладнішу інформацію та переглянути результати дослідження компанії «Делойт» Tax Transformation Trends Survey можна за посиланням.