Новости

Финансовая поддержка субъектов хозяйствования: по просьбе АМК разработаны Практические рекомендации по бухгалтерскому учету

05.08.2021 / 09:30

Відповідно до статті 263 (4) Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони Сторони мають забезпечити, щоб фінансова та організаційна структура будь-якого підприємства, яке користується спеціальним чи виключним правом, наданим Україною або державою-членом Європейського Союзу, або є вповноваженим на надання послуг, що мають загальний економічний інтерес (далі – ПЗЕІ), і яке отримує компенсацію за надання публічних послуг в будь-якій формі щодо такої послуги, була відповідним чином коректно відображена в окремих бухгалтерських рахунках.

Отже, якщо суб’єкт господарювання здійснює діяльність, на яку отримує підтримку за рахунок державних або місцевих ресурсів, а також іншу діяльність – на внутрішніх бухгалтерських рахунках слід відображати окремо надходження та витрати, пов’язані зі здійсненням діяльності, на яку спрямована підтримка, та надходження та витрати, пов'язані з іншою діяльністю.

У ході розгляду повідомлень про державну допомогу та оцінки допустимості державної допомоги Антимонопольний комітет України, крім іншого, перевіряє, чи забезпечується в отримувачів підтримки ведення бухгалтерського обліку в такий спосіб, що передбачає чітке відстеження витрат та доходів, пов’язаних з усіма товарами або послугами, щодо яких підприємству надано спеціальне або виключне право, або з ПЗЕІ, та витрат та доходів, пов’язаних з іншою діяльністю.

Тому на прохання Антимонопольного комітету України були розроблені Практичні рекомендації з відображення в бухгалтерському обліку коштів фінансової підтримки суб’єктів господарювання. Вони можуть застосовуватись надавачами та отримувачами підтримки за рахунок державних або місцевих ресурсів.

З тестом Рекомендацій можна ознайомитися тут.