Новости

Как исправить ошибки в финотчетности: рекомендации от ГНС

05.08.2021 / 12:00

Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП інформує, що згідно Закону про бухоблік метою ведення обліку та складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства. Крім того, якщо помилка у фінансовій звітності призвела до заниження об’єкта обкладання податком на прибуток, то на вас чекають донарахування податку, штрафи та пені.

З огляду на те, що перевірки юросіб, які були зупинені у зв’язку з карантином, наразі поновились, краще все виправити до візиту податківців. Нагадуємо, яку законодавчу базу слід тримати під рукою на цей випадок. Це П(С)БО 6 , Положення № 88, а також Методрекомендації № 356. Результат виправлення помилки відображається у фінансовій звітності того періоду, в якому вона виявлена. Тобто виправити помилку поточного року нескладно.

Якщо помилку допущено минулого року або роках, то все залежить від того, чи вплинула вона на фінансовий результат. Якщо помилка зачепила рахунки доходів та витрат, то вона вплинула на фінансовий результат, а значить на нерозподілений прибуток або на покритий збиток. Такі помилки виправляються не коригуванням на відповідних рахунках доходів і витрат, а шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку або непокритого збитку, рахунок 44. На початок звітного року в балансі на суму виправлення коригуються дані на початок року, графа 3. В звіті про фінансові результати, якщо помилка не торкається доходів або витрат, а відтак рахунку 44, коригування не здійснюється, бо немає чого коригувати. Якщо ж торкається, то в графі 3 наводяться тільки дані звітного періоду, без урахування сум виправлень за попередні роки, а от у графі 4 вказуються вже виправлені дані за тією статтею, якої торкнулась помилка.

Виправлена фінансова звітність буде в нагоді власникам, інвесторам підприємства, його кредиторам (наприклад, банкам). Така необхідність виникає і у платника податку на прибуток, які подають уточнену фінансову звітність як додаток до уточнюючої декларації з податку на прибуток. Причому, якщо звітність подається в електронному вигляді, то спочатку подається виправлена фінансова звітність, а потім і сама уточнююча декларація. Оскільки при її заповненні проставляються відмітки про наявність поданих додатків, зокрема, додатку ФЗ. При цьому згідно ПКУ бажано подати пояснення у довільній формі зі зазначенням допущених помилок.

 За матеріалами Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з ВПП