Новости

Прекращение деятельности ФЛП после 01.04.2021 г.: по какой форме декларации отчитываться?

09.08.2021 / 16:37

Згідно з частиною четвертою ст. 6 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця така фізична особа користується правами, виконує обов’язки та несе відповідальність, що передбачені для платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), в частині діяльності, яка здійснювалася нею як фізичною особою – підприємцем.

Останнім періодом, за який необхідно обчислити та сплатити єдиний внесок, буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до місяця, в якому здійснено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності включно (частина восьма ст. 9 Закону № 2464).

Законом України від 19 вересня 2019 року № 115-IX «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб», який набрав чинності 01.01.2021, внесені зміни до п. 4 частини другої ст. 6 Закону № 2464, відповідно до яких платники єдиного внеску зобов’язані подавати звітність про нарахування єдиного внеску в розмірах, визначених відповідно до Закону № 2464, зокрема, у складі звітності з єдиного податку у строки та порядку, встановлені Податковим кодексом України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – Кодекс).

Наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2020 №752 (далі – Наказ №752) викладено у новій редакції форму Податкової декларації платника єдиного податку, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 №578 (далі – Декларація), зокрема, доповнено її додатком 1 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» (далі – додаток 1).

Згідно з приміткою 7 додатка 1 до Декларації у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку у розд. 5 «Тип форми» додатка 1 проставляють позначку «після припинення», у розд. 6 – дату державної реєстрації припинення.

Разом тим, у разі подання Декларації за останній податковий (звітний) період (квартал, півріччя, три квартали), на який припадає дата державної реєстрації припинення платник єдиного податку звільняється від обов’язку подання Декларації у строк, визначений для річного податкового (звітного періоду) (примітка 2 до Декларації).

Фізичні особи, щодо яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань внесено запис про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, подають Декларації востаннє за податковий (звітний) квартал, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, з наростаючим підсумком з початку року у строки, визначені підпунктами 49.18.2 та 49.18.8 п. 49.18 ст. 49 Кодексу, – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу або до закінчення такого звітного періоду на який припадає дата припинення підприємницької діяльності.

Пунктом 2 Наказу №752 встановлено, що Декларація подається за формою, затвердженою Наказом №752, за податкові звітні періоди 2021 року, тобто починаючи з 01 квітня 2021 року.

Враховуючи викладене, у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку, яка є платником єдиного внеску, після 01.04.2021, така особа зобов’язана подати додаток 1 з типом форми «після припинення» у складі Декларації у строк протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу або до закінчення такого звітного періоду, на який припадає дата припинення підприємницької діяльності, та протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, сплатити єдиний внесок.

За матеріалами ГУ ДПС в Одеській області