Новости

«ІПК»: подлежат ли амортизации в налоговом учете разницы, возникшие между налоговой и бухгалтерской балансовой стоимостью ОС?

03.09.2021 / 10:00

Підприємство для цілей нарахування податкової амортизації з 2015 року підприємство застосовує податкову балансову вартість ОЗ на 31.12.2014 р., яка відрізняється від бухгалтерської станом на 31.12.2015 р. на суму ремонтів та податкової індексації, здійснених до 01.01.2015 р. Підприємство запитує, чи підлягають амортизації у податковому обліку різниці, які виникли між податковою та бухгалтерською балансовою вартістю станом на 31.12.2014 р.  за рахунок витрат на проведення ремонту, що перевищували 10 % сукупної балансової вартості всіх груп ОЗ та сум переоцінки вартості ОЗ, здійснених до 2015 року.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания