Новости

«ІПК»: коммунальное предприятие часть чистой прибыли уплачивает в пользу своего учредителя. Считается ли такая выплата для целей налогообложения дивидендами?

02.09.2021 / 18:00

Комунальне підприємство поінформувало, що його  засновником  є юридична особа – міська рада, яка здійснює контроль за його діяльністю, призначає орган управління підприємства. Підприємство здійснює діяльність на комерційній основі та не отримує фінансову допомогу з бюджету міста, є платником податку на прибуток на загальних підставах. Починаючи з 01.08.2017 р.  КП самостійно сплачує 95 % чистого прибутку на відповідні рахунки місцевого бюджету. КП запитує, чи вважається частина чистого прибутку у розмірі 95 % виплатою дивідендів, якщо так, то  чи повинно КП сплачувати авансові внески з податку на прибуток.

ДПС України роз’яснила так. Для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюються також платіж у грошовій чи негрошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв'язку з розподілом чистого прибутку (його частини).

Отже, частина чистого прибутку (доходу) КП, що сплачується на користь його засновника, є дивідендом з ціллю оподаткування податком на прибуток.

Таким чином, КП повинно сплачувати авансові внески з податку на прибуток з суми частини чистого прибутку (дивідендів), порядок сплати яких визначено п. 57.11 ст. 57 ПКУ

/ІПК від 16.08.2021 р. № 3023/ІПК/99-00-21-02-02-06/