Новости

“ЗІР”: будут ли признаны действия представителя нерезидента деятельностью постоянного представительства, который от имени и по поручению нерезидента открывает банковские счета и заключает договоры?

07.09.2021 / 12:00

Чи буде визнано дії представника нерезидента (у т. ч. фізичної особи – резидента України) діяльністю постійного представництва, який від імені і за дорученням нерезидента відкрив поточні, у т. ч. інвестиційні, депозитні банківські рахунки та укладає договори щодо будь-яких зобов’язань (у т. ч. придбання корпоративних прав, цінних паперів резидента України)?

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания