Новости

Права работников на своевременную и в полном объеме выплату зарплаты будут защищаться по-новому: Минэкономики предлагает для обсуждения соответствующий законопроект

02.09.2021 / 15:44

З метою забезпечення проведення громадського обговорення Міністерство економіки України оприлюднює проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників на своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати».

Метою проекту є посилення ефективності державної політики в сфері забезпечення права на своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати.

Зазначеним законопроектом передбачається посилити захист прав працівників у разі порушення строків виплати заробітної плати, зокрема шляхом:

- зобов’язання роботодавця, сплатити працівнику пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України за кожний день затримки;

- надання права працівнику тимчасово припинити виконання роботи у разі затримки виплати заробітної плат належної працівникові, на термін більше 15 днів;

- зміни принципів визначення розміру штрафу за порушення строків виплати заробітної плати (за порушення щодо кожного працівника);

- створення умов для невідворотності покарання за порушення законодавства та унеможливлення звільнення від кримінальної відповідальності винних осіб.

Також, з урахуванням норм Конвенції МОП № 132 «Про оплачувані відпустки (переглянута в 1970 році)», ратифікованої Законом України від 29 травня 2001 року № 2481-ІІІ, пропонується спростити існуючі норми шляхом внесення до статті 115 Кодексу законів про працю України та статті 21 Закону України «Про відпустки» змін щодо можливості встановлення терміну отримання заробітної плати час відпустки.

Одночасно законопроектом передбачається спростити окремі застарілі регуляції з метою створення сприятливих умов для своєчасної виплати зарплати та зменшення кількості помилок і конфліктів.

Електронну версію проекту Закону України, порівняльної таблиці та пояснювальної записки до нього розміщено на сайті Мінекономіки (www.me.gov.ua) у розділі «Обговорення проектів документів».

Пропозиції та зауваження просимо надсилати протягом місяця з дня оприлюднення за адресами:

Міністерство економіки України 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2, e-mail: skovlyuk@me.gov.ua