Новости

Налоговая амнистия: ГНС о гарантиях для декларантов и запрете на предоставление спецдекларации отдельным категориям физлиц

09.09.2021 / 13:20

Про запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів розповів для ЗМІ начальник Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків  Богдан КАТРУШИН

«Не варто боятися змін. Найчастіше вони трапляються саме в той момент, коли вони необхідні. Ніщо не стоїть на місці, все змінюється, такий закон життя і ті хто дивляться тільки в минуле або тільки на сьогодення, безперечно пропустять майбутнє. Одноразове добровільне декларування – це можливість вийти на новий рівень для того, щоб рухатися далі. Декларування проводиться з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року», - повідомив Богдан Катрушин.

З метою надання допомоги фізичним особам, органами ДПС визначено кваліфікованих фахівців, які забезпечують зворотній зв’язок з платниками на всіх рівнях за напрямами адміністрування податків, обслуговування платників, функціонування ІТ забезпечення, комунікації.

Більш детально керівник управління розповів про суб’єктів декларування. За його словами, декларанти – це:

 • фізичні особи – резиденти, у тому числі самозайняті особи;
 • фізичні особи, які  не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об’єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів за рахунок яких були отримані (набуті) об’єкти декларування. І які відповідно до ПКУ є чи були платниками податків.

Під час розмови Богдан Катрушин розповів про обмеження та заборони.

Заборонено подавати декларацію:

 • малолітнім/неповнолітнім або недієздатним особам або особам, дієздатність яких обмежена;
 • особам, по відношенню до яких з боку України застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції);
 • особам, які за будь-який рік, починаючи з 1 січня 2005 року, подавали або мають подавати декларації відповідно до законів у сфері запобігання корупції (крім тих, які претендували або претендують на зайняття посад, перебування на яких вимагало від особи подання відповідної декларації, та які не були призначені або обрані на відповідні посади).

Стосовно гарантій суб’єктам господарювання.

Гарантії:

 • не проводиться податкова перевірка щодо джерела отримання декларантом чи фізичною особою доходів, за рахунок яких було одержано (набуто) задекларовані таким декларантом активи;
 • одноразові (спеціальні) добровільні декларації, а також відомості, що містяться в них, не можуть бути використані в розслідуваннях та/або перевірках стосовно декларанта, а також як докази у кримінальних провадженнях, справах про адміністративні правопорушення, цивільних та адміністративних справах;
 • відомості, що містяться у відповідних одноразових (спеціальних) добровільних деклараціях та доданих до них документах, є конфіденційною інформацією та не підлягають розголошенню без письмової згоди декларанта, крім випадків, коли це прямо передбачено законами або рішенням суду;
 • одноразова (спеціальна) добровільна декларація підлягає камеральній перевірці у спеціальному порядку (виявлення арифметичних та логічних помилок). Таким чином, податковими органами не проводяться документальні перевірки, що свідчить про відсутність фіскальної складової;
 • звільнення від сплати військового збору;
 • до декларанта, який сплатив у повному обсязі суму збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування у встановленому порядку, строки та розміри, не можуть:
 • застосовуватися заходи забезпечення кримінального провадження, застосовувати запобіжні заходи та вчинятися слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні у зв’язку з придбанням (формуванням джерел придбання), створенням, одержанням, використанням зазначених в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації активів за будь-який період до 1 січня 2021 року;
 • розпочинатися провадження у справах про адміністративні правопорушення за порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.   

Керівник управління звернув увагу, що на сайті ДПС України створено спеціальний банер «Одноразове добровільне декларування», де людина може ознайомитися з нормативно-правовими актами, повідомленнями, роз’ясненнями для платників, формою декларації, зразком заповнення та покроковою інструкцією подання декларації.

                                      За матеріалами Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з ВПП