Новости

МНМА при переходе на МСФО: какие особенности учета?

14.09.2021 / 10:40

Експерти White Consulting


Компанії, що переходять на МСФЗ-правила звітування, змушені кардинально змінювати підходи до відображення тих чи інших операцій у фінансовій звітності. А тому й не дивно, що питання, яке зачіпає чи не кожного новоспеченого МСФЗшника – що робити із МНМА. Отож, які особливості обліку необоротної малоцінки за міжнародними стандартами – розповімо далі.

Розпочнемо із головного: профільний МСБО 16 «Основні засоби» не встановлює жодних вартісних критеріїв щодо визнання основних засобів. Простіше кажучи – така дефініція як МНМА (малоцінні необоротні матеріальні активи за нацстандартами) у міжнародній стандартизації відсутня. Про що це говорить? Що необоротна малоцінна не потрапить до складу основних засобів у Звіті про фінансовий стан. Та не все так просто. На практиці існує декілька варіантів обліку такої малоцінки.

ВАРІАНТ 1: об’єкти із незначною вартістю списуємо на витрати

Передусім нагадаємо, що §6 МСБО 16 визнає основним засобом ті матеріальні об’єкти, які:

  • утримують для використання у виробництві (постачанні товарів/наданні послуг/для надання в оренду) або для адмінцілей;
  • використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду (§6 МСБО 16).

Не забувайте, що для визнання такого об’єкта також має бути можливість достовірно оцінити його собівартість (§7 МСБО 16). Водночас жодних слів про вартісний критерій таких об’єктів міжнародний стандарт не говорить.

Утім, можемо звернутись до Концептуальної основи фінансової звітності. Зокрема, її § ЯХ11 говорить про те, що інформація у фінзвітності передусім має бути суттєвою. Зокрема, вона вважатиметься такою, якщо її відсутність або неправильне подання може вплинути на рішення, які приймають користувачі на основі фінансової інформації про конкретний суб’єкт господарювання, що звітує.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания