Новости

Контролируемые ТЦО-операции: на какую дату в Отчете о КО указывается размер владения корпоративными правами?

12.11.2021 / 08:45

ВІДПОВІДЬ

У графах Звіту про КО «Розмір володіння корпоративними правами: всього/безпосередньо/опосередковано» таблиці «Інформація про пов’язаність осіб» Інформації до додатка до Звіту зазначається розмір володіння корпоративними правами на момент здійснення контрольованої операції.

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Форму Звіту про контрольовані операції (далі – Звіт) та Порядок складання Звіту про контрольовані операції (далі – Порядок) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.01.2016 р. № 8.

Згідно з пп. 7 п. 4 розд. IV Порядку у рядку «Код(и) ознак(и) пов’язаності особи» розд. «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» додатка до Звіту зазначається код відповідно до додатка 2 до Порядку у разі здійснення платником податків контрольованих операцій з пов’язаними особами – нерезидентами. У разі якщо ознак пов’язаності декілька, зазначають коди всіх ознак.

У разі заповнення рядка «Код(и) ознак(и) пов’язаності особи» разом з додатком до Звіту надається інформація, яка заповнюється за встановленою формою (крім кодів 512 – 515 та 517 – 518, 524). В інформації про пов’язаність осіб зазначається номер додатка до Звіту, до якого вона надається.

Порядок заповнення інформації про пов’язаність осіб викладено у розд. VІ Порядку.

У табличній формі «Інформація про пов’язаність осіб» Інформації до додатка до Звіту, зокрема:

  • за кодами пов’язаності 501 та 511 зазначається інформація про особу, яка безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі, передбаченому пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 розд. I Податкового кодексу України (далі – ПКУ) на момент здійснення контрольованої операції;
  • за кодом пов’язаності 502 – інформація про особу, яка безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами у кожній такій юридичній особі у розмірі, передбаченому пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 розд. I ПКУ на момент здійснення контрольованої операції.

При цьому пп. 1, 2 розд. VІ Порядку передбачено, що при розкритті інформації за кодом пов’язаності «501» у графі «Особа, яка безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі, передбаченому пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 розд. I ПКУ на момент здійснення контрольованої операції, проставляється знак «Х» у графі відповідної особи.

У графах «Розмір володіння корпоративними правами: всього/ безпосередньо/опосередковано» проставляється цифрове значення розміру володіння корпоративними правами у відсотках із точністю до другого знака після коми. У разі опосередкованого володіння зазначається інформація про усіх осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння корпоративними правами.

При розкритті інформації за кодами пов’язаності «502» та «511» у графах «Розмір володіння корпоративними правами: всього/безпосередньо/ опосередковано» проставляється цифрове значення розміру володіння корпоративними правами у відсотках із точністю до другого знака після коми. У разі опосередкованого володіння зазначається інформація про усіх осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння корпоративними правами.

Таким чином, у графах «Розмір володіння корпоративними правами:

всього/безпосередньо/опосередковано» таблиці «Інформація про пов’язаність осіб» Інформації до додатка до Звіту зазначається розмір володіння корпоративними правами на момент здійснення контрольованої операції.

За матеріалами ГУ ДПС в Одеській області