Новости

В декларации акцизного налога допущена ошибка при распределении подакцизной продукции по видам: применяется ли ответственность?

12.11.2021 / 13:39

ВІДПОВІДЬ

Якщо помилковий розподіл по видам підакцизної продукції між рядками 1.1 – 1.4 Додатка 6 до Декларації за однаковим кодом КОАТУУ за графою «Вартість» не вплинув на суму податкових зобов’язань, фінансова відповідальність не застосовується.

При цьому, якщо така помилка виникла внаслідок невірного обліку операцій із здійснення роздрібної торгівлі пивом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, тютюном та промисловими замінниками тютюну в первинних та інших документах бухгалтерського обліку, то до керівників та інших посадових осіб суб’єкта господарювання застосовується адміністративна відповідальність згідно зі ст. 163 прим. 1 КУпАП.

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Форма декларації акцизного податку (далі – Декларація), Порядок її заповнення та подання (далі – Порядок) затверджені наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14 зі змінами та доповненнями.

Згідно з п. 10 розд. V Порядку додаток 6 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» (далі – Додаток 6) заповнюється під час здійснення роздрібної торгівлі пивом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, тютюном та промисловими замінниками тютюну, окремо для кожної адміністративно-територіальної одиниці, у межах якої знаходяться місця здійснення реалізації підакцизних товарів з обов’язковим зазначенням відповідного коду органу місцевого самоврядування за КОАТУУ (за відповідними рядками 1.1 – 1.4) у такому порядку:

у графі 2 «Вид підакцизних товарів» зазначається назва товару (продукції), який (яку) відповідно до підпунктів 215.3.1, 215.3.2 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) віднесено до підакцизних;

у графі 3 «Вартість (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) підакцизних товарів, що реалізовані у роздрібній торговельній мережі та у мережі громадського харчування» зазначається загальна вартість (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) реалізованих у роздрібній торговельній мережі та у мережі громадського харчування споживачам незалежно від форми розрахунків підакцизних товарів;

у графі 4 «Ставка податку (%)» проставляється розмір ставки акцизного податку у відсотках, встановленої пп. 215.3.10 п. 215.3 ст. 215 ПКУ для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну.

Відповідно до пп. 215.3.10 п. 215.3 ст. 215 ПКУ для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, реалізованих відповідно до пп. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 ПКУ, ставка податку становить 5 %;

у графі 5 «Сума податкового зобов’язання, що підлягає сплаті до бюджету (грн) (гр. 3 х гр. 4)/100» зазначається сума акцизного податку, що визначається шляхом множення показника графи 3 на показник графи 4 та ділення на 100;

підсумок показників зазначається у рядку «Усього» та переноситься до четвертої графи рядка Д1.1 розділу Д Декларації.

Отже, помилковий розподіл по видам підакцизної продукції між рядками 1.1 – 1.4 Додатка 6 за графою «Вартість», за умови, що при цьому код КОАТУУ залишається незмінним, не вплине на загальну суму податкового зобов’язання, що підлягає сплаті до бюджету (рядок «Усього» графи 5 Додатка 6).

Разом з цим при самостійному виявленні помилок, що містяться у раніше поданій податковій декларації (крім обмежень, визначених ст. 50 ПКУ), з урахуванням норм п. 50.1 ст. 50 ПКУ, платник податків зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені.

У випадках виявлення фактів заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, сплачується штраф у розмірах, передбачених п. 50.1 ст. 50 ПКУ.

Пунктом 111.1 ст. 111 ПКУ визначено, що за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної відповідальності як фінансова, адміністративна, кримінальна.

Водночас, главою 11 розд. II «Адміністрування податків, зборів, платежів» ПКУ не передбачено фінансової відповідальності платників податків при виявленні помилок в податковій звітності, які не призвели до заниження податкових зобов’язань.

В той же час, притягнення фізичної або юридичної особи до фінансової відповідальності за податкове правопорушення не звільняє фізичну особу чи посадових (службових) осіб/юридичної особи у передбачених законом випадках від юридичної відповідальності інших видів.

Зокрема, ст. 163 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року № 8073-X зі змінами та доповненнями (далі – КУпАП) встановлено, що за порушення керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій встановленого законом порядку ведення податкового обліку тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою ст. 163 прим. 1 КУпАП, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до п. 44.1 ст. 44 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим п. 44.1 ст. 44 ПКУ.

Отже, якщо помилковий розподіл по видам підакцизної продукції між рядками 1.1 – 1.4 Додатка 6 до Декларації за однаковим кодом КОАТУУ за графою «Вартість» не вплинув на суму податкових зобов’язань, фінансова відповідальність не застосовується.

При цьому, якщо така помилка виникла внаслідок невірного обліку операцій із здійснення роздрібної торгівлі пивом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, тютюном та промисловими замінниками тютюну в первинних та інших документах бухгалтерського обліку, то до керівників та інших посадових осіб суб’єкта господарювання застосовується адміністративна відповідальність згідно зі ст. 163 прим. 1 КУпАП.

За матеріалами ГУ ДПС в Одеській області