Новости

Оплата труда членов территориальных и участковых избирательных комиссий: разъяснение Гоструда

16.11.2021 / 15:00

У зв’язку з чисельними зверненнями членів виборчих комісій посадові особи управління з питань праці Головного управління Держпраці у Харківській області надають роз’яснення щодо порядку оплати праці членів територіальних та дільничних виборчих комісій з місцевих виборів.

Так, механізм оплати праці членів територіальних і дільничних комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів (далі – члени виборчих комісій), а також нарахування та виплати членам виборчих комісій одноразової грошової винагороди регулюється «Порядком оплати праці членів територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів, нарахування та виплати одноразової грошової винагороди», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 687 (далі – Порядок).

Пунктом 2 цього Порядку визначено, що оплата праці членів виборчих комісій, нарахування та виплата їм одноразової грошової винагороди здійснюються за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

Відповідно до п. 5 Порядку виконання робіт, пов’язаних з підготовкою та проведенням місцевих виборів, особами, визнаними в установленому законом порядку безробітними, не є підставою для зняття їх з обліку в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, або для припинення виплати їм допомоги по безробіттю та інших видів допомоги.

П. 9 Порядку встановлено, що за рішенням виборчої комісії голова, заступник голови, секретар, а в разі їх відмови – інші члени територіальної виборчої комісії (загальною кількістю не більше ніж три особи), дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше ніж дві особи) протягом виборчого процесу можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії на платній основі на підставі цивільно-правового договору, укладеного між ними та виборчою комісією.

Розмір оплати праці членів виборчої комісії визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. № 966 «Про умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 31, ст. 2063; 2013 р., № 11, ст. 410) (далі – Постанова №966).

Для членів виборчих комісій, увільнених від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи, розмір оплати праці не може бути нижчим від середньої заробітної плати за основним місцем роботи, але не вищим від розміру заробітної плати відповідного сільського, селищного, міського голови або голови відповідної ради.
У такому разі відповідна рада на вимогу територіальної виборчої комісії видає довідку про розмір заробітної плати сільського, селищного, міського голови або голови відповідної ради за останній повністю відпрацьований місяць, який передує початку виборчого процесу.

Розмір оплати праці члена виборчої комісії, який є пенсіонером або особою, яка тимчасово не працює, не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на дату її нарахування.

Підставою для укладення цивільно-правового договору є рішення виборчої комісії про виконання членами виборчої комісії повноважень на платній основі.

Рішення дільничної виборчої комісії про виконання членами виборчої комісії повноважень на платній основі затверджується територіальною виборчою комісією, яка здійснює фінансове забезпечення дільничних виборчих комісій.

Оплата праці члена виборчої комісії, який виконує свої повноваження у виборчій комісії на платній основі, здійснюється таким чином:

- особи, увільненої від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи, – на підставі довідки з основного місця роботи про середню заробітну плату, розмір якої визначається відповідно до «Порядку обчислення середньої заробітної плати», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100;

- фізичної особи – підприємця, пенсіонера, особи, яка тимчасово не працює, або особи, визнаної в установленому законом порядку безробітною, – відповідно до Постанови № 966;

- проводиться раз на місяць територіальною виборчою комісією на підставі акта наданих послуг, підписаного сторонами цивільно-правового договору, і табеля обліку робочого часу;

- якщо член виборчої комісії виконував свої повноваження на платній основі не повний календарний місяць або з певних причин відбулося дострокове припинення дії договору про виконання обов’язків члена виборчої комісії, його робота оплачується пропорційно відпрацьованому часу.

Оплата праці членів виборчих комісій (зокрема тих, що здійснюють повноваження не на платній основі) в день місцевих виборів, дні встановлення підсумків голосування та результатів місцевих виборів проводиться в межах видатків, передбачених на цю мету в єдиних кошторисах видатків на підготовку і проведення місцевих виборів територіальної виборчої комісії, у розмірі, що не перевищує 14 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, за кожний відпрацьований день, але не більш як за два дні.
Одноразова грошова винагорода членам виборчих комісій може бути нарахована та виплачена лише один раз протягом виборчого процесу після встановлення підсумків голосування, за наявності загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної територіальної виборчої комісії, і виплачена тим членам комісії, що брали активну участь у її роботі, незалежно від того, на платній чи не на платній основі вони працюють у такій комісії.

Одноразова грошова винагорода не є обов’язковою виплатою.

Розмір одноразової грошової винагороди членам виборчої комісії визначається на її засіданні за поданням голови виборчої комісії залежно від особистого внеску кожного члена комісії в її діяльність і не може перевищувати розміру місячної заробітної плати, встановленого Постановою №966, за посадами, які вони займають у відповідних виборчих комісіях.

Відповідно до абзацу 5 п. 4 Положення про Головне управління Держпраці у Харківській області Управління Держпраці та покладених на нього завдань здійснюється державний контроль за дотриманням саме законодавства про працю, яке, в свою чергу, побудоване на засадах норм та положень Кодексу законів про працю (КЗпП) та інших нормативно-правових актів, що регулюють правовий аспект трудових відносин.

Увага! Враховуючи той факт, що оплата праці (грошова винагорода) членів виборчих комісій регулюється нормами спеціального законодавства, управління з питань праці Головного управління Держпраці у Харківській області, у разі виникнення питань щодо порядку здійснення такої оплати, радить звернутися безпосередньо до територіальної виборчої комісії, яка здійснювала фінансове забезпечення дільничних виборчих комісій та яка розглядає та затверджує рішення про виплату такої одноразової грошової винагороди.

За матеріалами ГУ Держпраці у Харківській області