Новости

Обжалование недоимки по ЕСВ: налоговики об обновленном Порядке

16.11.2021 / 16:41

Про нову редакцію Порядку розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу розповів для ЗМІ в.о. заступника начальника Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Олег Басан.


фотоЯк повідомив Олег Басан, наказом Мінфіну від 30.08.2021 р. № 489 викладено у новій редакції Порядок розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу, форму Рішення про залишення скарги без розгляду та форму Рішення про результати розгляду скарги.

«Процедура адміністративного оскарження — один з варіантів оскарження рішень державної податкової служби, передбачених ПКУ і Законом про ЄСВ. 
Не підлягають адміністративному оскарженню зобов'язання зі сплати ЄСВ, самостійно визначені платником; вимоги та/або рішення, які вже оскаржувалися та скарги щодо яких вже були розглянуті згідно з вимогами цього Порядку; вимоги та/або рішення, оскаржені платником у судовому порядку», — зазначив Олег Басан.

Якщо суб’єкт господарювання отримує від державної податкової служби інформацію про недоїмку (недоплату) з ЄСВ у формі вимоги про сплату, то він має право оскаржити нарахування такої недоїмки, штрафу або пені.

Якщо суб’єкт господарювання не бажає оскаржувати і готов заплатити недоїмку та штрафи разом із нарахованою пенею, то зробити це треба протягом 10 календарних днів з дня надходження вимоги про сплату відповідно до ч.4 ст. 25 Закону про ЄСВ.

Якщо суб’єкт господарювання платити не бажає, таку вимогу можна оскаржити у податковому органі вищого рівня. Платник має можливість подати скаргу протягом 10 календарних днів з дати отримання вимоги.

Подання скарги за новою редакцією Порядку передбачає початок процедури адміністративного (досудового) оскарження.

Скарга може подаватися в паперовому (особисто або рекомендованим листом) та в електронному вигляді (з дотриманням усіх вимог чинного законодавства за допомогою Електронного кабінету платника податків.

Серед обов'язкових реквізитів, які має містити така скарга є повне найменування юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) громадянина або фізичної особи-підприємця, податкову адресу платника єдиного внеску, який подає скаргу; найменування податкового органу (чиє рішення або вимога оскаржуються); реквізити оскаржуваного документа (вимога та/або рішення); підстави, за якими оскаржується вимога та/або рішення, обставини справи, які, на думку платника єдиного внеску, встановлені податковим органом неправильно чи не встановлені взагалі; обґрунтування незгоди платника єдиного внеску з вимогою та/або рішенням податкового органу з посиланням на норми законодавства; вимоги та клопотання платника єдиного внеску, який подає скаргу; відомості щодо повідомлення податкового органу, вимога та/або рішення якого оскаржується, про подання скарги до апарату ДПС; відомості про оскарження вимоги та/або рішення податкового органу до суду; адресу, на яку потрібно надіслати рішення, прийняте за результатами розгляду скарги; інші документи (розрахунки), на підставі яких визначено суму єдиного внеску, що належить до сплати, або застосовано штрафну санкцію, нараховано пеню; зауваження та пояснення, якщо вони були подані платником єдиного внеску під час перевірки та прийняття вимоги та/або рішення; висновки податкового органу щодо поданих зауважень і пояснень; перелік документів, які додаються до скарги.

Платник ЄСВ одночасно з поданням скарги до апарату ДПС зобов'язаний повідомити про це у паперовій або електронній формі податковий орган, який прийняв оскаржувані вимогу та/або рішення.

Як повідомив Олег Басан, скарга розглядатиметься податковим органом вищого рівня, ніж орган, рішення або вимога якого оскаржується. Реєструється скарга в день її надходження до ДПС.

Днем подання платником єдиного внеску скарги є:

- при поданні скарги безпосередньо до апарату ДПС — день фактичного отримання скарги ДПС;

- у разі надсилання скарги відділенням поштового зв'язку — дата отримання відділенням поштового зв'язку від платника єдиного внеску поштового відправлення зі скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв'язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті;

- у разі надсилання скарги в електронній формі — день фактичного отримання скарги апаратом ДПС.

ДПС приймає рішення та надсилає його платнику єдиного внеску протягом 20 календарних днів з дня отримання скарги (раніше було 30 календарних днів) на адресу платника єдиного внеску через відділення поштового зв'язку з повідомленням про вручення або надає йому під підпис.

Рішення надсилається на адресу, зазначену платником єдиного внеску у скарзі, а в разі незазначення такої адреси — на податкову адресу платника єдиного внеску.

Керівник ДПС (його заступник або уповноважена особа) може прийняти рішення про подовження строку розгляду скарги платника єдиного внеску у разі невідповідності до норм розділу IV цього Порядку, але не більше 60 календарних днів, та письмово повідомити про це платника єдиного внеску до закінчення строку, визначеного для надсилання рішення.

Рішення вважається надісланим (наданим) платникові єдиного внеску, якщо його вручено посадовій особі або уповноваженій особі такої особи (фізособі може бути вручено особисто), під підпис або надіслано листом із повідомленням про вручення на адресу, зазначену в скарзі як адреса, на яку потрібно надіслати рішення за результатами розгляду скарги, а в разі незазначення такої адреси в скарзі — на податкову адресу платника єдиного внеску, або надіслано у порядку, визначеному п. 42.4 ПКУ.

Якщо вмотивоване рішення за скаргою платнику єдиного внеску не надсилається протягом 20-денного строку або протягом строку, подовженого за рішенням керівника (його заступника чи уповноваженої особи) податкового органу, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника єдиного внеску з дня, наступного за останнім днем закінчення строків

Скарга вважається також повністю задоволеною на користь платника єдиного внеску, якщо рішення керівника апарату ДПС (його заступника або уповноваженої особи) про продовження строків її розгляду не було надіслано платникові єдиного внеску до закінчення 20-денного строку.

Якщо останній день зазначених вище строків для прийняття рішення та надання відповіді припадає на вихідний, неробочий або святковий день, останнім днем таких строків вважається перший робочий день, наступний за вихідним, неробочим або святковим днем.

За результатами розгляду скарги ДПС приймає одне з таких рішень:

- повністю задовольняє скаргу платника єдиного внеску та скасовує вимогу та/або рішення податкового органу, що оскаржується;

- частково задовольняє скаргу платника єдиного внеску та в окремій частині скасовує вимогу та/або рішення податкового органу, що оскаржується;

- залишає скаргу без задоволення, а вимогу та/або рішення податкового органу, яке оскаржується, — без змін;

- збільшує суму єдиного внеску, пені та штрафів, що підлягають сплаті, або недоїмки з раніше надісланих вимог та/або рішень.

У разі збільшення ДПС суми єдиного внеску, пені та штрафів, які підлягають сплаті, або недоїмки раніше надіслані вимоги та/або рішення не відкликаються, а на суму такого збільшення податковий орган надсилає окремо вимогу та/або рішення.

Копія рішення, прийнятого ДПС за результатами розгляду скарги платника єдиного внеску, надсилається для виконання до податкових органів, вимоги та/або рішення яких оскаржувалися.

А платник ЄСВ зобов'язаний самостійно сплатити узгоджену внаслідок такого розгляду скарги суму недоїмки (суми пені, штрафів) протягом 10 календарних днів після отримання рішення за результатом розгляду скарги.