Новости

Налоговый долг: каковы последствия его своевременного непогашения?

17.11.2021 / 08:45
Налоговый долг: каковы последствия его своевременного непогашения?

Про забезпечення сплати платником податків грошового зобов'язання та пені, не сплачених платником у строк, визначений Податковим кодексом України, розповів для ЗМІ начальник Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Богдан Катрушин.


Як повідомив Богдан Катрушин, податкова застава – це спосіб забезпечення податкового зобов’язання платника податків, не погашеного вчасно. Право податкової застави поширюється на будь-яке майно платника податків, яке перебуває в його власності у день виникнення такого права і вартість якого відповідає сумі податкового боргу платника податків, а також на інше майно, на яке платник податків набуде прав власності у майбутньому.

«Наявність податкового боргу – підстава для внесення майна боржника до податкової застави відповідно до статей 88, 89 ПКУ та реєстрації її у відповідному державному реєстрі обтяжень рухомого та нерухомого майна» зазначив начальник Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Богдан Катрушин.

Опис майна в податкову заставу здійснюється на підставі рішення керівника контролюючого органу, яке пред’являється платнику податків, що має податковий борг та не потребує письмового оформлення.

Майно платника податків, яке перебуває у податковій заставі, може бути використано для погашення його податкового боргу у разі недостатності коштів, що перебувають на банківських рахунках.

Платник податків зберігає право користування майном, що перебуває у податковій заставі, якщо інше не передбачено законом. Відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, можливе тільки за згодою контролюючого органу.

Податковим кодексом передбачена відповідальність платника за відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без попередньої згоди органу державної податкової служби, якщо отримання такої згоди є обов'язковим згідно з цим Кодексом, а саме тягне за собою накладення штрафу в розмірі вартості відчуженого майна.

Якщо в податковій заставі перебуває лише готова продукція, товари та товарні запаси, платник податків може відчужувати таке майно без згоди контролюючого органу за умови, що кошти від такого відчуження будуть направлені в повному обсязі в рахунок виплати заробітної плати, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та/або погашення податкового боргу.

У випадках, визначених підпунктами 93.1.1-93.1.6 пункту 93.1 статті 93 Кодексу, майно платника податків звільняється з податкової застави з дня отримання контролюючим органом відповідного документа, що засвідчує будь-яку з подій:

- отримання контролюючим органом підтвердження повного погашення суми податкового боргу та/або розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань та процентів за користування розстроченням (відстроченням) в установленому законодавством порядку;

- визнання податкового боргу безнадійним;

- набрання законної сили відповідним рішенням суду про припинення податкової застави у межах процедур, визначених законодавством з питань банкрутства;

- отримання платником податків рішення відповідного органу про визнання протиправними та/або скасування раніше прийнятих рішень щодо нарахування суми грошового зобов'язання.

Підставою для звільнення майна платника податків з-під податкової застави та її виключення з державних реєстрів застав рухомого або нерухомого майна є відповідний документ, що засвідчує закінчення будь-якої із зазначених подій.

«Наявність податкового боргу призводить до негативних наслідків не тільки для державної казни, а й для самого платника. З метою уникнення негативних наслідків та прикрих випадків, виконуйте податковий обов’язок та сплачуйте податки вчасно і в повному обсязі», – наголосив начальник Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Богдан Катрушин.

Платники податків мають можливість отримати дані щодо стану заборгованості підприємств перед бюджетом та надійності ділових партнерів в частині сумлінності сплати ними податків і зборів можна завдяки онлайн-сервісу «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» через офіційний вебпортал Державної податкової служби України, або в «Електронному кабінеті платника».