Новости

Денежное обязательство/налоговый долг: может ли их погасить директор/учредитель предприятия?

18.11.2021 / 11:57

ВІДПОВІДЬ

Грошове зобов’язання (крім єдиного внеску) або податковий борг платника податків по податках та зборах може погасити інший суб’єкт господарювання або фізична особа (в тому числі засновник, директор, тощо) за умови, що такий суб’єкт господарювання або фізична особа є податковим агентом, або представником платника податків.

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Однією із функцій контролюючих органів відповідно до п. 19¹.1.10. ст. 19¹ ПКУ є забезпечення ведення обліку податків, зборів, платежів.

Порядком ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12 січня 2021 року № 5 (далі – Порядок), визначено правила ведення в податкових органах оперативного обліку, зокрема – по надходженнях за податками, зборами, платежами та єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок).

При опрацюванні інформації про сплачені грошові зобов’язання та/або податкового боргу (заборгованості) з податків зборів, єдиного внеску та інших платежів, що передбачено п. 2 розділу ІІІ Порядку, податкові органи стикаються з фактами сплати податкового зобов’язання/податкового боргу іншими суб’єктами господарювання або фізичними особами за платника податків.

Враховуючи викладене, з метою якісного виконання своїх функцій та підвищення обізнаності платників податків, які відповідно до норм ПКУ зобов’язані сплачувати податки, збори, обов’язкові платежі ГУ ДПС у Дніпропетровській області повідомляє наступне.

Відповідно до пп. 16.1.4. п. 16.1 ПКУ платник податків зобов’язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Податковим обов’язком визнається обов’язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені ПКУ, законами з питань митної справи (п. 36.1 ст. 36 ПКУ).

Податковий обов’язок виникає у платника за кожним податком та збором (п. 36.2 ст. 36 ПКУ).

Виконання податкового обов'язку може здійснюватися платником податків самостійно або за допомогою свого представника чи податкового агента (п.36.4 ст. 36 ПКУ).

Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов'язку несе платник податків, крім випадків, визначених ПКУ або законами з питань митної справи (п. 36.5 ст. 36 ПКУ).

Виконанням податкового обов'язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов'язань у встановлений податковим законодавством строк (п. 38.1 ст. 38 ПКУ).

Сплата податку та збору здійснюється платником податку безпосередньо, а у випадках, передбачених податковим законодавством, – податковим агентом, або представником платника податку (п. 38.2. ст. 38 ПКУ).

Відповідно до ст. 19 ПКУ платник податків веде справи, пов'язані зі сплатою податків, особисто або через свого представника. Особиста участь платника податків в податкових відносинах не позбавляє його права мати свого представника, як і участь податкового представника не позбавляє платника податків права на особисту участь у таких відносинах.

Представниками платника податків визнаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов'язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності. Довіреність, видана платником податків – фізичною особою на представництво його інтересів та ведення справ, пов'язаних із сплатою податків, має бути засвідчена відповідно до чинного законодавства.

Представник платника податків користується правами, встановленими цим Кодексом для платників податків.

Крім цього, згідно п. 87.7. ст. 87 ПКУ забороняється будь-яка уступка грошового зобов'язання або податкового боргу платника податків третім особам. Положення цього пункту не поширюються на випадки, коли гарантами повного та своєчасного погашення грошових зобов'язань платника податків є інші особи, якщо таке право передбачено ПКУ.

У разі перерахування до бюджету грошового зобов'язання або податкового боргу третьою особою сплачені суми будуть обліковуватись як нез’ясовані, відповідно до п. 2 розділу ІІІ Порядку, а в інтегрованій картці платника обліковуватиметься податковий борг.

Підсумовуючи викладене, сплата податку або збору здійснюється платником податку безпосередньо, а у випадках передбачених податковим законодавством, – податковим агентом, або представником платника податку.

Разом з тим, відповідно до частини дев’ятої ст. 25 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями, передача платниками єдиного внеску своїх обов'язків з його сплати третім особам заборонена, крім випадків сплати головою сімейного фермерського господарства внесків за себе і членів такого господарства.

Отже, грошове зобов’язання (крім єдиного внеску) або податковий борг платника податків по податках та зборах може погасити інший суб’єкт господарювання або фізична особа (в тому числі засновник, директор, тощо) за умови, що такий суб’єкт господарювання або фізична особа є податковим агентом, або представником податків.

За матеріалами ГУ ДПС у Дніпропетровській області