Новости

Страховщики будут работать по новым правилам: принят соответствующий Закон

19.11.2021 / 11:23

18 листопада Верховною Радою прийнято Закон «Про страхування».

Цей Закон регулює відносини у сфері страхування, визначає загальні правові засади здійснення діяльності із страхування, надання посередницьких послуг і спрямований на посилення захисту прав та законних інтересів клієнтів, у тому числі споживачів, шляхом встановлення вимог до системи управління, платоспроможності страховиків, філій страховиків-нерезидентів на території України та розкриття ними інформації, встановлює вимоги до порядку укладання, обслуговування та виконання договорів страхування та перестрахування, врегульовує питання інформаційного забезпечення договорів страхування та перестрахування і дій, що передують їх укладанню, а також державне регулювання та нагляд у сфері страхування.

Законом удосконалено термінологію - визначено всі основні поняття, що стосуються сфери страхування (страховий ризик, страховий інтерес, об’єкт страхування, страхове покриття, страхова послуга тощо).

Законом оновлено підхід до ліцензування страховиків:

 •  новий порядок отримання єдиної ліцензії на здійснення діяльності зі страхування з можливістю її звуження та розширення;
 •  право страховика надавати гарантії в рамках ліцензії на здійснення діяльності зі страхування;
 •  можливість ліцензування страховика як професійного перестраховика на підставі ліцензії на здійснення діяльності з вхідного перестрахування;
 •  перехід від обов’язкових видів страхування до обов’язку наявності укладеного договору страхування за окремими видами діяльності;
 •  удосконалення вимог до власників істотної участі страховика:
 •  обов’язковість регулярного подання та оприлюднення актуальної інформації про структуру власності страховика;
 •  запровадження більш сутнісних вимог щодо підтвердження належного фінансового/майнового стану та ділової репутації засновників та власників істотної участі страховика;
 •  встановлення принципу, згідно з яким засновники страховика та власники істотної участі в ньому повинні довести Національному банку України  відповідність свого фінансового/майнового стану та ділової репутації визначеним законодавством вимогам;
 •  право Національного банку України вимагати припинення участі у страховику, накладати заборону на збільшення участі у страховику та на відчуження акцій;
 •  посилення відповідальності за порушення процедури погодження набуття істотної участі, зокрема встановлення наслідків у вигляді нікчемності правочину про набуття такої участі без погодження Національного банку України або за наявності заборони на таке набуття;
 •  запровадження нового підходу в регулюванні діяльності осіб, які мають право здійснювати реалізацію страхових та перестрахових продуктів;
 •  вдосконалення питань корпоративного управління, системи внутрішнього контролю та управління ризиками страховика;
 •  запровадження нових підходів до необхідного наявного капіталу та вимог до платоспроможності страховика;
 •  запровадження ефективних процедур виходу страховика з ринку:
 •  запровадження процедури передачі страхового портфелю або його частини іншому страховику;
 •  врегулювання процедури добровільної реорганізації та ліквідації страховика;
 •  запровадження процедури примусового виходу з ринку за рішенням Національного банку України (з окремими процедурами для страховиків, які мають зобов’язання за договорами страхування, та страховиків, у яких такі зобов’язання відсутні).

Законом оновлено процедури нагляду:

 • запроваджуються коригувальні заходи та заходи раннього реагування як інструменту попередження ризиків визнання страховика неплатоспроможним;
 • запроваджується ризик-орієнтований підхід до нагляду за страховиками;
 • впроваджуються інструменти раннього виявлення ризиків в діяльності страховика (план фінансування та план відновлення діяльності страховика);
 • впроваджується пропорційний підхід у нагляді за страховиками залежно від ступеня значимості їх діяльності на страховому ринку.

Законом також внесено зміни до Кодексу торговельного мореплавства, Господарського кодексу, Сімейного кодексу, Цивільного кодексу, Кримінально-виконавчого кодексу, Повітряного кодексу, Кодексу цивільного захисту, Кодексу України з процедур банкрутства, Основ законодавства України про охорону здоров'я, Закону України «Про природно-заповідний фонд України» та низки інших законодавчих актів України.

Проект Закону зареєстровано за № 5315.


Також читати: Новий Закон про страхування: коментар НБУ