Новости

Продажа валютных ценностей за наличку: какие обязательные реквизиты должен содержать кассовый чек РРО/ПРРО?

22.11.2021 / 15:38

Відповідно до п. 1 розд. VIІІ Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13, (далі – Положення № 13) фіскальний касовий чек за операцією з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (далі – чек з торгівлі валютними цінностями) – розрахунковий документ/електронний розрахунковий документ, створений в паперовій та/або електронній формі (електронний розрахунковий документ), реєстратором розрахункових операцій (далі – РРО) або програмним РРО (далі – ПРРО) при проведенні операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі. Форма № ФКЧ-5 чека з торгівлі валютними цінностями наведена в додатку 7 до Положення № 13.

Пунктом 2 розд. VIІІ Положення № 13 визначено, що чек з торгівлі валютними цінностями має містити такі обов’язкові реквізити:

найменування суб’єкта господарювання (рядок 1);

назва господарської одиниці – найменування, яке зазначене в документі на право власності або користування господарською одиницею і відповідає довіднику «Типи об’єктів оподаткування» та повідомлене ДПС у повідомлені про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою № 20-ОПП (далі – Повідомлення за ф. № 20-ОПП) (рядок 2);

адреса господарської одиниці – адреса, яка зазначена в документі на право власності чи користування господарською одиницею (назва населеного пункту, назва вулиці, номер будинку/офісу/квартири) та повідомлена ДПС у Повідомленні за ф. № 20-ОПП (рядок 3);

податковий номер, перед яким друкуються великі літери «ІД» (рядок 4);

ідентифікатор платіжного пристрою (у разі наявності) (рядок 5);

адреса розміщення платіжного пристрою (у разі наявності) (рядок 6);

реквізити електронного платіжного засобу (платіжної картки), допустимі правилами безпеки платіжної системи, перед якими друкуються великі літери «ЕПЗ» (у разі наявності) (рядок 7);

напис «ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» (найменування платіжної системи, платіжний інструмент якої використовується, код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі та/або код транзакції в платіжній системі, значення коду) (у разі наявності) (рядок 8);

код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі та/або код транзакції в платіжній системі, значення коду (у разі наявності) (рядок 9);

назва операції (купівля, продаж, обмін іноземної валюти, операція «сторно») (рядок 10);

назва і код прийнятої валюти (рядок 11);

сума прийнятої валюти (рядок 12);

курс (рядок 13);

назва і код валюти до видачі (рядок 14);

сума валюти до видачі (рядок 15);

сума комісійної винагороди (у разі наявності) (рядок 16);

дані про клієнта (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи) (рядок 17);

додаткові реквізити, які необхідні для проведення операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (зазначаються у випадках, передбачених чинним законодавством) (рядок 18);

підпис касира (якщо це передбачено правилами платіжної системи), перед яким друкується відповідно напис «Касир» (рядок 19);

заокруглення (рядок 20);

до сплати (рядок 21);

фіскальний номер касового чека/фіскальний номер електронного касового чека, дату (день, місяць, рік) та час (година, хвилина, секунда) проведення розрахункової операції (рядок 22);

QR-код, який містить у собі код автентифікації повідомлення (МАС) цього чека, дату і час здійснення розрахункової операції, фіскальний номер касового чека/фіскальний номер електронного касового чека, суму розрахункової операції, фіскальний номер РРО/фіскальний номер ПРРО (рядок 23);

заводський номер РРО, перед яким друкуються великі літери «ЗН». Заводський номер для ПРРО не зазначається (рядок 24);

фіскальний номер РРО, перед яким друкуються великі літери «ФН», або фіскальний номер ПРРО, перед яким друкуються великі літери «ФН ПРРО» (рядок 25);

напис «ЧЕК З ТОРГІВЛІ ВАЛЮТНИМИ ЦІННОСТЯМИ» та графічне зображення найменування або логотипу виробника (рядок 26).

Рядки 5 – 9 (у разі необхідності) зазначаються для операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій сфері, які здійснюються через платіжні пристрої з використанням електронних платіжних засобів (п. 3 розд. VIІІ Положення № 13).

Рядки 17, 18 заповнюються (у разі необхідності) лише під час здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі на суму (в еквіваленті), що дорівнює чи перевищує розмір, установлений для фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу відповідно до вимог законодавства України про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (п. 4 розд. VIІІ Положення № 13).

Пунктом 5 розд. VIІІ Положення № 13 визначено, що у разі якщо загальна сума здійсненої операції (отриманих послуг) не кратна найменшому номіналу грошових знаків національної валюти, встановленому Національним банком України в якості засобу платежу, результат заокруглення суми оплати у готівковій формі, виконаний відповідно до вимог Національного банку України щодо оптимізації обігу монет дрібних номіналів, друкується після рядка 19 з написом «Заокруглення». Наступним рядком друкується «До сплати» і сума після заокруглення.

За матеріалами Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП