Новости

Крупного налогоплательщика включено/не включено в Реестр на следующий год: налоговики об особенностях учета

22.11.2021 / 16:00
Крупного налогоплательщика включено/не включено в Реестр на следующий год: налоговики об особенностях учета

Начальник Південного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків (ВПП) Володимир Коломієць поінформував великий бізнес про порядок дій у разі отримання повідомлення про включення або не включення до Реєстру ВПП.


Керівник нагадав, що відповідно до пп. 14.1.24 п. 14.1 ст. 14 розд. I Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями великий платник податків – юридична особа або постійне представництво нерезидента на території України, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує еквівалент 50 мільйонів євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку України за той самий період, або загальна сума податків, зборів, платежів, сплачених до Державного бюджету України, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, крім митних платежів, за такий самий період перевищує еквівалент 1,5 мільйона євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку України за той самий період.

Також пунктом 64.7 ст. 64 ПКУ визначено, що центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, визначає порядок обліку платників податків у контролюючих органах та порядок формування Реєстру великих платників податків на відповідний рік з урахуванням критеріїв, визначених ПКУ для ВПП.

У разі включення платника податків до Реєстру ВПП на нього поширюються особливості, визначені ПКУ для ВПП.

Після включення платника податків до Реєстру ВПП та отримання повідомлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, про таке включення платник податків зобов’язаний стати на облік за основним місцем обліку в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, який здійснює супроводження ВПП, з початку податкового періоду (календарного року), на який сформовано Реєстр ВПП, та за неосновним місцем обліку в такому територіальному органі центрального органу виконавчої влади або його структурних підрозділах щодо наявних у межах населеного пункту за місцезнаходженням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, який здійснює супроводження ВПП, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням за переліком, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, або через які провадиться діяльність такого ВПП.

Щодо ВПП, які самостійно не стали на облік у територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, який здійснює супроводження ВПП, або його структурних підрозділах, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, приймає рішення про зміну основного та неосновного місця обліку таких ВПП та переведення їх на облік у територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, який здійснює супроводження ВПП, або його структурні підрозділи.

У разі прийняття рішення про переведення ВПП на облік у територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, який здійснює супроводження ВПП чи інший контролюючий орган, відповідні контролюючі органи зобов’язані протягом 20 календарних днів після прийняття такого рішення здійснити взяття на облік/зняття з обліку такого платника податків.

ВПП, щодо якого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, прийнято рішення про переведення на облік у контролюючий орган, що здійснює супроводження ВПП, чи інший контролюючий орган, після взяття його на облік за новим місцем обліку зобов’язаний сплачувати податки за місцем попереднього обліку у контролюючих органах, а подавати податкову звітність та виконувати інші обов’язки, передбачені ПКУ, за новим місцем обліку.

Пунктом 1 розд. ІІІ Порядку формування Реєстру великих платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2015 № 911 із змінами і доповненнями, визначено, що структурний підрозділ Державної податкової служби України, за яким закріплено функцію супроводження Реєстру ВПП, відповідно до наказу ДПС про затвердження Реєстру ВПП на наступний календарний рік до 15 жовтня формує електронне повідомлення про включення платника податків до Реєстру ВПП за формою № 1-ВПП, наведеною в додатку 2 до Порядку № 911  на наступний календарний рік, з використанням електронно-цифрового підпису з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу, та направляє на електронну адресу, з якої надіслана остання прийнята ДПС податкова звітність, або надсилає на паперовому носії поштовим відправленням Повідомлення за ф. №1-ВПП з повідомленням про вручення.

ВПП, які не обліковуються в контролюючих органах, що здійснюють супроводження ВПП, зобов’язані не пізніше 15 листопада поточного року подати заяви (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) за формою № 1-ОПП (додаток 5 до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 із змінами і доповненнями) до одного з контролюючих органів, наведених на зворотному боці Повідомлення за ф. № 1-ВПП на наступний календарний рік (п. 3 розд. ІІІ Порядку № 911).

Щодо ВПП, які не подали до відповідного контролюючого органу заяви за ф. № 1-ОПП у визначений п. 3 розд. ІІІ Порядку № 911 строк, ДПС приймає рішення про зміну основного місця обліку та переведення на облік до контролюючого органу, що здійснює супроводження ВПП, чи іншого контролюючого органу.

Рішення ДПС про зміну основного місця обліку та переведення на облік до контролюючого органу, що здійснює супроводження ВПП, чи іншого контролюючого органу надсилаються ВПП, які не подали в установлені терміни заяву про взяття на облік до відповідного контролюючого органу, у вигляді повідомлення засобами електронного зв’язку в електронній формі на електронну адресу, з якої надіслана остання прийнята ДПС податкова звітність, з використанням електронно-цифрового підпису з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу, або на паперовому носії поштовим відправленням з повідомленням про вручення за формою № 2-ВПП, наведеною в додатку 3 до Порядку № 911 (п. 4 розд. ІІІ Порядку № 911).

«Звертаю увагу, що згідно з п. 5 розд. ІІІ Порядку № 911 платник податків, який перебуває на обліку в контролюючому органі, що здійснює супроводження ВПП та не включений до Реєстру ВПП на наступний календарний рік, переводиться на облік до контролюючого органу за його місцезнаходженням з початку нового календарного року, крім випадків, коли:

  • стосовно платника податків прийнято рішення про припинення;
  • платник податків має перспективи досягнення критеріїв ВПП (такі платники податків можуть обліковуватись у контролюючому органі, що здійснює супроводження ВПП, не більше одного календарного року).

Зняття з обліку/взяття на облік такого платника податків проводиться за заявою за ф. №1-ОПП»,  зазначив начальник Південного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.