Новости

Для нерезидентов-поставщиков Е-услуг – новый порядок налогообложения НДС: какую информацию их обяжут предоставлять в налоговую?

25.11.2021 / 16:23

ДПС України оприлюднила на своєму сайті проєкт наказу Мінфіну «Про затвердження форми електронного запиту контролюючого органу щодо витребування в особи-нерезидента узагальненої інформації про постачання на митній території України електронних послуг фізичним особам, про вартість поставлених послуг та терміни їх оплати» (далі – проєкт наказу) розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу України (далі – Кодекс) з урахуванням змін, внесених Законом України від 03.06.2021 р. № 1525-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами, та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам» (далі – Закон № 1525-ІХ).

Законом № 1525-ІХ, зокрема, передбачено доповнення Кодексу нормами щодо визначення окремого порядку оподаткування податком на додану вартість (далі – ПДВ) операцій з постачання особами-нерезидентами електронних послуг фізичним особам, місце постачання яких розташоване на митній території України (далі – особа-нерезидент).

Так, зазначеним Законом, зокрема, передбачається розширення переліку платників ПДВ, шляхом включення до нього осіб-нерезидентів, які не мають постійного представництва та постачають на митній території України фізичним особам, у тому числі фізичним особам – підприємцям, не зареєстрованим платниками ПДВ, електронні послуги та/або постачають такі електронні послуги за посередницькими договорами від власного імені, але за дорученням надавача електронних послуг, визначення для таких платників ПДВ окремого виду перевірки (спеціальна камеральна перевірка), а також, передбачено надсилання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику (далі – контролюючий орган) запиту щодо витребування в особи-нерезидента узагальненої інформації про постачання на митній території України електронних послуг фізичним особам, про вартість поставлених послуг та терміни їх оплати (далі – Запит).

Так, особа-нерезидент, зареєстрована як платник податку відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 Кодексу, складає спрощену податкову декларацію і подає її в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, шляхом електронної ідентифікації, незалежно від того, чи здійснювалося нерезидентом протягом звітного (податкового) періоду постачання фізичним особам електронних послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.

Така спрощена податкова декларація підлягає виключно камеральній спеціальній перевірці, та, як зазначено у пункті 2081.11 статті 2081 Кодексу, при проведенні такої перевірки контролюючий орган, за рішенням керівника може витребувати в особи-нерезидента узагальнену інформацію про постачання на митній території України електронних послуг фізичним особам, про вартість поставлених послуг та терміни їх оплати.

Відповідно до абзацу шостого пункту 2081.11 статті 2081 Кодексу контролюючий орган може надсилати особі-нерезиденту, зареєстрованій як платник податку, Запит на отримання узагальненої інформації в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, з одночасним повідомленням на електронну адресу, зазначену нерезидентом при реєстрації як платника податку.

Відповідь на такий Запит особа-нерезидент має надати протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання ним такого запиту в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги.

Форма Запиту, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Крім того, відповідно до пункту 3 розділу ІІ Закону № 1525-ІХ, Кабінету Міністрів України доручено у шестимісячний строк з дня набрання чинності Законом № 1525-ІХ, але не пізніше 1 січня 2022 року, забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для його реалізації.

Врегулювання проблеми щодо забезпечення можливості надсилання контролюючим органом Запиту особі-нерезиденту, не може бути вирішено за допомогою ринкових механізмів або діючих регуляторних актів, оскільки, Запит, це новий вид податкового документа, який складатиметься контролюючим органом виключно для осіб-нерезидентів, які зареєстровані як платники ПДВ, у випадках передбачених Кодексом, та застосуватимуться до податкових періодів, починаючи з 01.01.2022 року (пункт 2 розділу ІІ Закону № 1525-ІХ).

З огляду на зазначене вище виникла необхідність у прийнятті проєкту наказу, яким пропонується затвердити форму Запиту.

Зазначена форма встановлюється державною та англійською мовами.

Передбачається, що такий наказ Міністерства фінансів України набере чинності з 01 січня 2022 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Зауваження та пропозиції до проєкту наказу приймаються упродовж одного місяця з дати його оприлюднення на офіційному вебпорталі ДПС за посиланням: https://tax.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2021-rik/, за адресами:

Державна податкова служба України, Львівська площа, 8, м. Київ, 04053, Департамент управління ризиками, e-mail: nkyzmina@tax.gov.ua;

Міністерство фінансів України, вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, e-mail: infomf@minfin.gov.ua;

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ, 01011, е-mail: inform@drps.gov.ua.

Додаткові матеріали

ПРОЄКТ наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження форми електронного запиту контролюючого органу щодо витребування в особи-нерезидента узагальненої інформації про постачання на митній території України електронних послуг фізичним особам, про вартість поставлених послуг та терміни їх оплати»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проєкту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження форми електронного запиту контролюючого органу щодо витребування в особи-нерезидента узагальненої інформації про постачання на митній території України електронних послуг фізичним особам, про вартість поставлених послуг та терміни їх оплати»

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проєкту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження форми електронного запиту контролюючого органу щодо витребування в особи – нерезидента узагальненої інформації про постачання на митній території України електронних послуг фізичним особам, про вартість поставлених послуг та терміни їх оплати»