Новости

Спецводопользование для нужд водного транспорта: как исчисляется рентная плата?

06.12.2021 / 09:20

Серед платників Південного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків є чимало представників інфраструктури водного транспорту, які під час своєї діяльності використовують водні ресурси України. Начальник Південного міжрегіонального управління ДПС по роботі з ВПП Володимир Коломієць розповів про особливості обчислення рентної плати за спеціальне використання води для потреб водного транспорту та випадки, коли така плата не стягується.

Так, відповідно до п. 255.1 ст. 255 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями рентну плату за спеціальне використання води сплачують суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи - підприємці, які використовують воду, зокрема для потреб водного транспорту.

Чинне податкове законодавство (п.п. 255.3.1 п. 255.3 ст. 255 ПКУ) визначає об’єктом оподаткування рентною платою без її вилучення з водних об’єктів для потреб водного транспорту час використання поверхневих вод вантажним самохідним і несамохідним флотом, що експлуатується (залежно від тоннажності), та пасажирським флотом (залежно від кількості місць).

Рентна плата, зокрема для потреб водного транспорту, обчислюється водокористувачами самостійно, починаючи з першого півріччя поточного року, у якому було здійснено таке використання (п.п. 255.11.1 п. 255.11 ст. 255 ПКУ).

Якщо водні шляхи експлуатуються вантажними самохідними і несамохідними суднами, у такому випадку рентна плата за спеціальне використання води для потреб водного транспорту обчислюється виходячи з фактичних даних обліку тоннаж-доби та ставки рентної плати, а пасажирськими суднами – виходячи з місця-доби та ставки рентної плати (п.п. 255.11.6 п. 255.11 ст. 255 ПКУ).

Справляння рентної плати за спецвикористання води транспортниками водної інфраструктури не звільняє їх від рентної плати за спеціальне використання води.

У разі оренди водного транспорту (крім визначеного п.п. 255.4.13 п. 255.4 ст. 255 ПКУ) платником рентної плати стає орендар як фактичний користувач водних ресурсів для потреб водного транспорту на час дії договору оренди. Правовідносини в частині оренди майна регулюються, зокрема, Господарським кодексом України від 16 січня 2003 року № 436-IV із змінами та доповненнями.

Ставки рентної плати для потреб водного транспорту з усіх річок, крім Дунаю встановлюються у розмірах, визначених п.п. 255.5.4 п. 255.5 ст. 255 ПКУ:

- для вантажного самохідного і несамохідного флоту, що експлуатується – 0,1938 гривні за тоннаж-добу;

- для пасажирського флоту – 0,0215 гривні за місце-добу

Згідно з п.п. 255.4.13 п. 255.4 ст. 255 ПКУ рентна плата для потреб водного транспорту не справляється:

- з морського водного транспорту, який використовує річковий водний шлях виключно для заходження з моря у морський порт, розташований у пониззі річки, без використання спеціальних заходів забезпечення судноплавства (попуски води з водосховищ та шлюзування);

- під час експлуатації водних шляхів стоянковими (нафтоперекачувальні станції, плавнафтобази, дебаркадери, доки плавучі, судна з механічним обладнанням та інші стоянкові судна) і службово-допоміжними суднами та експлуатації водних шляхів річки Дунаю.