Новости

Судебная практика: когда допускается обжалование НУР в хозяйственном суде?

07.12.2021 / 10:30

У господарському суді може бути оскаржено податкове повідомлення-рішення (ППР), яким визначено грошові зобов'язання боржника, щодо якого порушено справу про банкрутство. 

Джерело - правовий висновок Великої Палати Верховного Суду: 

«…статтею 7 КУзПБ (прим. М.К.- Кодексу України з процедур банкрутства) як процесуальним законом змінено юрисдикцію розгляду ряду спорів фізичних осіб - боржників щодо їх майна, які раніше розглядалися у цивільних судах, а також віднесено до господарської юрисдикції ряд інших спорів юридичних осіб, які стосуються майна боржника (юридичної чи фізичної особи), зокрема й тих, які виникають з кредиторами - контролюючими органами щодо сплати податків та зборів (тут і далі виділено авт. — М.К.).

з прийняттям КУзПБ (прим. М.К.- Кодексу України з процедур банкрутства) законодавець змінив правила визначення юрисдикції таких спорів (тут і далі виділено авт. — М.К.), сконцентрувавши розгляд усіх майнових та ряду немайнових вимог в межах однієї судової процедури банкрутства в судах господарської юрисдикції, задля повного та комплексного вирішення усіх правових проблем неплатоспроможної особи (як фізичної, так і юридичної), яка може бути визнана банкрутом (ліквідована) за наслідком такої процедури, що матиме наслідком закриття (припинення) провадження з розгляду спорів у всіх інших юрисдикційних органах з вимогами до неї.

…вимога особи, щодо якої порушено справу про банкрутство, про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення як майновий спір боржника, підлягає розгляду в межах провадження у справі про банкрутство з визначенням юрисдикційності розгляду такого спору господарському суду.

…у правовідносинах щодо визначення розміру податкових зобов'язань боржника у справі про банкрутство шляхом оскарження рішення податкового органу з 21 жовтня 2019 року підлягають застосуванню положення статті 7 КУзПБ, які визначають юрисдикцію розгляду таких спорів у межах провадження у справі про банкрутство у господарському судочинстві.»

                                      (Постанова від 21.09.2021 р. у справі № 905/2030/19)

P.s. Більше про поточну судову практику читай тут.