Новости

Диагностика налоговых рисков: основные средства, деловая цель, запасы

07.12.2021 / 11:20

Експерти  KPMG


10 листопада 2021 року менеджерки групи корпоративного оподаткування KPMG в Україні Оксана Панченко й Лілія Таран провели вебінар на тему: «Діагностика податкових ризиків: практика KPMG». Спікерки розповіли про найрозповсюдженіші податкові ризики, які були виявлені під час діагностик, а також поділилися способами зниження таких ризиків. Зокрема на вебінарі були розкриті такі питання:

1. Податкові ризики, пов’язані з основними засобами

Спікерки нагадали про підхід контролюючих органів щодо перевірки амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА), які визначаються за вартісним критерієм, встановленим Податковим Кодексом України («ПКУ») (20 тис. грн з 23 травня 2020 року).

Висновки, викладені в індивідуальній податковій консультації, свідчать, що позиція податкових органів залишається сталою : «…оскільки МНМА не належать до основних засобів, …у рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ додатка РІ до Декларації зазначаються різниці, які виникають при нарахуванні амортизації основних засобів або нематеріальних активів без врахування амортизації МНМА …»

Також при перевірці амортизації основних засобів експерти звертають увагу на «тимчасове невикористання» таких об’єктів. Відповідно до ПКУ амортизація не розраховується за період не використання (експлуатації) основних засобів у господарській діяльності у зв’язку з їх консервацією. В деяких роз’ясненнях можна знайти ширше пояснення: «амортизація не нараховується (і) за період простою (у т.ч. вимушеного); (іі) у разі призупинення господарської діяльності на період карантину».

При цьому, судова практика свідчить, що використання основного засобу повинно бути підтверджено відповідними первинними документами. Саме такі документи, серед іншого, перевіряються під час податкової діагностики.

2. Концепція ділової мети

Часто увага контролюючих органів прикута до витрат, які не обґрунтовані розумною економічною причиною (діловою метою). На практиці, збиткова діяльність, «фіктивні» контрагенти та відрядження за кордон (ділові зустрічі, участь у конференціях та форумах) не може беззаперечно свідчити про відсутність ділової мети, а наявність достатнього документального підтвердження операцій, навпаки, може свідчити про обґрунтованість таких витрат.

Окремо, слід зазначити, що з 1 січня 2021 року Законом №1117 додаток РІ доповнено спеціальною різницею щодо контрольованих операцій та ділової мети з нерезидентами, а з 2022 року, фокус буде розширено й на операції з нерезидентами з «низькоподаткових юрисдикцій» та з визначеною КМУ організаційно-правовою формою.

3. Запаси – операції підвищеного податкового ризику

Платникам податків слід бути уважними при знеціненні запасів.

Так, при прямій уцінці право на витрати виникає в періоді такої уцінки. При цьому, контролюючі органи наполягають на нарахуванні ПДВ зобов’язання за п. 198.5 ПКУ, якщо вартість запасів, на яку вони були уцінені, не включається до складу вартості оподатковуваних операцій з постачання (реалізації) самостійно виготовлених товарів/послуг, а також коли знецінення запасів відбувається до нульової вартості

Також, у разі списання запасів через брак або псування платникам податку варто брати до уваги Закон України №187 «Про відходи», де встановлені визначення «відходів», «утилізації» тощо. Контролюючі органи у власних роз’ясненнях підтверджують, що в разі, якщо списані запаси відповідають визначенню «відходи», утилізуються та включаються у собівартість готової продукції, у такому разі ПДВ зобов’язання не нараховуються.

У разі знецінення запасів через відображення резерву в бухгалтерському обліку виникає зобов’язання коригувати таку операцію відповідно до ст. 139.1 ПКУ. Тому під час податкової діагностики консультанти аналізують облікову політику та інші внутрішні документи, які регулюють та якими оформлюються бухгалтерські операції.


Див. також: Облік основних засобів: про що свідчить практика податкової діагностики?