Новости

Сумма отражена в колонке «Не застосована штрафна санкція” меню «Стан розрахунків з бюджетом» Электронного кабинета: обязательна ли она для уплаты?

07.12.2021 / 12:40

Північне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків повідомляє, що згідно з абзацом першим п. 42 прим. 1.2 ст. 42 прим. 1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) Електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених ПКУ та іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, та нормативно-правовими актами, прийнятими на підставі та на виконання ПКУ та інших законів, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи.

Порядок функціонування Електронного кабінету затверджений наказом Міністерства фінансів України від 14.07.2017 № 637 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок № 637).

Згідно з п. 3 розд. ІІ Порядку № 637 Електронний кабінет в процесі функціонування взаємодіє з іншими інформаційно-телекомунікаційними системами ДПС.

Меню «Стан розрахунків з бюджетом» надає користувачу Електронного кабінету доступ до своїх особових рахунків із сплати податків, зборів та інших платежів. При зверненні до зазначеного меню відображається зведена інформація станом на момент звернення, що містить наступну інформацію по кожному виду платежу, зокрема:

  •      назва ТО ДПС;
  •      код платежу;
  •      назва платежу;
  •      не застосована штрафна санкція (передбачена відповідно норм ПКУ);
  •      термін сплати.

За порушення платником податків правил сплати (перерахування) узгоджених сум грошових зобов’язань (крім грошового зобов’язання у вигляді штрафних (фінансових) санкцій, а також пені) контролюючим органом застосовуються штрафні (фінансові) санкції передбачені ст. 124 ПКУ.

Податкове повідомлення-рішення надсилається (вручається) платнику податків у порядку, визначеному ст. 42 ПКУ (п. 58.3 ст. 58 ПКУ).

Податкові повідомлення-рішення, податкові вимоги або інші документи з питань адміністрування податків, зборів, платежів, податкового контролю, у тому числі з питань проведення перевірок, звірок, адресовані контролюючим органом платнику податків, повинні бути складені у письмовій формі, відповідним чином підписані та у випадках, передбачених законодавством, завірені печаткою такого контролюючого органу, і відображатися в Електронному кабінеті (п. 42.1 ст. 42 ПКУ).

Документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані, зокрема. за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків (його представнику) (п. 42.2 ст. 42 ПКУ).

Відповідно до п. 2 підрозд. 12 розд. IV Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2021 № 5, інформація про дату вручення платнику податку податкового повідомлення-рішення вноситься до інформаційної системи структурними підрозділами територіальних органів ДПС, якими сформовані податкові повідомлення-рішення, не пізніше дня, наступного за днем отримання такої інформації.

У колонці «Не застосована штрафна санкція (передбачена відповідно норм ПКУ)» меню «Стан розрахунків з бюджетом» Електронного кабінету відображається штрафна санкція, нарахована автоматично, за порушення платником податків терміну сплати узгоджених сум грошових зобов’язань у відповідності до норм ст. 124 ПКУ та не є обов’язковою для сплати.

Обов’язок сплатити штрафну санкцію настає у платника податків від дати вручення йому податкового повідомлення-рішення, яке надсилається (вручається) у порядку, визначеному ст. 42 ПКУ.

За матеріалами Північного міжрегіонального управління ДПС по роботі з ВПП