Новости

Срок годности алкоголя/табака истек: как быть?

10.12.2021 / 15:41

ВІДПОВІДЬ

Суб’єкт господарювання повинен вилучити з обігу алкогольні напої, тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах строк придатності яких до споживання або використання закінчився. При можливості таку продукцію необхідно привести у відповідність з вимогами відповідних нормативно-правових актів і нормативних документів (подовжено термін придатності чи передано виробнику для переробки), або така продукція повинна бути утилізована чи знищена.

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Правові та організаційні засади вилучення з обігу, переробки, утилізації, знищення або подальшого використання неякісної та небезпечної продукції з метою недопущення негативного впливу такої продукції на життя, здоров’я людини, майно і довкілля встановлено Законом України від 14 січня 2000 року № 1393-XIV «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 1393).

Згідно з ст. 1 Закону № 1393 продукція, строк придатності якої до споживання або використання закінчився, є неякісною та небезпечною продукцією.

Частиною першою ст. 5 Закону № 1393 передбачено, що неякісна та небезпечна продукція підлягає обов’язковому вилученню з обігу.

Вилучення неякісної та небезпечної продукції з обігу здійснюється власником цієї продукції за його рішенням або за рішенням спеціально уповноважених органів виконавчої влади відповідно до їх повноважень (частина друга ст. 5 Закону № 1393).

При цьому відповідно до частини першої ст. 6 Закону № 1393 власник продукції зобов’язаний вилучити з обігу неякісну та небезпечну продукцію, привести її, при можливості, у відповідність з вимогами відповідних нормативно-правових актів і нормативних документів або забезпечити переробку, утилізацію чи знищення такої продукції у порядку, передбаченому Законом № 1393.

Вилучення з обігу неякісної та небезпечної продукції здійснюється власником цієї продукції шляхом недопущення можливості її реалізації, споживання чи використання за призначенням, а також шляхом повернення її суб’єктами підприємницької діяльності, в яких ця продукція знаходиться на підставі договорів доручення, схову, перевезення та інших цивільно-правових договорів, що не передбачають передачі прав власності на продукцію.

Вилучена з обігу неякісна та небезпечна продукція повинна зберігатися власником у належно обладнаних і опломбованих (опечатаних) приміщеннях.

При приведенні вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції у відповідність з вимогами нормативно-правових актів, які встановлюють вимоги до відповідних видів продукції, зазначена продукція повертається в обіг за рішенням спеціально уповноважених органів виконавчої влади (ст. 8 Закону № 1393).

З урахуванням викладеного, суб’єкт господарювання повинен вилучити з обігу алкогольні напої, тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах строк придатності яких до споживання або використання закінчився. При можливості таку продукцію необхідно привести у відповідність з вимогами відповідних нормативно-правових актів і нормативних документів (подовжено термін придатності чи передано виробнику для переробки), або така продукція повинна бути утилізована чи знищена.

При цьому алкогольні напої, тютюнові вироби та рідини, що використовуються в електронних сигаретах, що підпадають під дію Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року № 1340 (далі – Порядок № 1340) підлягають знищенню за рішенням комісії, створеної у відповідності до п. 7 Порядку № 1340, до якої входять, зокрема, представники територіальних органів ДПС.

За матеріалами Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з ВПП