Новости

Земельный налог: при декларировании налоговых обязательств следует пользоваться информацией из Приложения 59

15.12.2021 / 12:40

Порядок ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою КМУ від 17.10.2012р. №1051,  доповнено Додатком 59 «Класифікатор видів цільового призначення земельних ділянок”, який застосовує кодифікацію цільового використання земель відмінну від тих, що застосовувалися відповідно до наказу Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

Тобто, класифікатор видів цільового призначення земель, затверджений Наказом № 548, припинив свою дію з 11.08.2021.

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. №483 затверджено форми типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Зокрема, передбачено, що код виду цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою Наказом № 548.

У формі податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) затвердженої наказом Мінфіну від 16.06. 2015 р. №560 також передбачено застосування кодів виду цільового призначення земель відповідно до Наказу № 548.

З метою реалізації рішень рад щодо встановлених ставок та пільг з плати за землю, а також уніфікованої системи декларування податкових зобов’язань слід користуватися інформацією з Додатку 59, в якому наведено порівняльну таблицю з відповідністю кодів виду цільового призначення земельних ділянок до УКЦВЗ (Наказ №548).

Крім того, на даний час з метою контролю за правильністю нарахування, повнотою і своєчасністю сплати земельного податку, ДПС вживає заходи щодо приведення форми податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) у відповідність до положень Порядку.

Класифікатор видів цільового призначення земельних ділянок

За матеріалами ГУ ДПС у Волинській області