Новости

Отчетность товарных бирж: НКЦБФР установила сроки ее представления и обнародования

16.12.2021 / 12:46

НКЦПФР на черговому засіданні схвалила Положення про порядок складання, подання та оприлюднення товарними біржами звітних даних.

«Товарний ринок – доволі новий сегмент для НКЦПФР. Ми стали до його регулювання з липня цього року. Але для нас важливо створити прозорі та відкриті умови для роботи торгових майданчиків на фінансовому ринку. Подання звітних данних є ключовою складовою для здійснення нагляду за діяльністю учасників товарного ринку. Також Комісія докладає багато зусиль, щоб будь-яка комунікація учасників ринку та регулятора була зручною, доступною та зрозумілою, а процес подачі звітності – чітким та повним», – зазначив Іраклій Барамія, Член НКЦПФР.

Так, першим звітним періодом подання до НКЦПФР даних від товарних бірж є:

  •  для щоденних даних – 1 березня 2022 року;
  •  для щомісячних – липень 2021 року;
  •  для щорічних – 2021 рік;
  •  для нерегулярних – 1 березня 2022 року.

Строк подання звітності для товарних бірж продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання даних у встановлений строк у зв’язку з:
– вилученням програмно-технічних засобів, документів товарної біржі правоохоронними органами (з поданням копій документів, які підтверджують вилучення);
– настанням форс-мажорних обставин (з наданням копій документів, які підтверджують зазначені обставини).

У такій ситуації товарна біржа зобов’язана подати дані до Комісії протягом 15 календарних днів з дати повернення або відновлення програмно-технічних засобів та документів.

Крім того, не пізніш як через 90 календарних днів після закінчення фінансового року товарна біржа оприлюднює на своєму вебсайті річний звіт про результати біржових торгів за звітний рік станом на кінець року.

Нагадаємо, що наразі Комісія видала три товарні ліцензії:

– Українській енергетичній біржі;
– Українській універсальній біржі;
– Українській міжбанківській валютній біржі.

Згідно з вимогами Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» від 19.06.2020 №738-ІХ, з 01.07.2021 товарні біржі повинні пройти процедуру ліцензування в НКЦПФР.