Новости

Актуальная судебная практика: обзор административных дел за октябрь 2021 года

16.12.2021 / 14:45

ВС пропонує ознайомитися з оглядом актуальної судової практики Касаційного адміністративного суду, в якому представлено рішення, внесені до ЄДРСР за жовтень 2021 року.

В огляді вміщено низку важливих правових позицій КАС ВС, сформульованих під час розгляду адміністративних справ.

У справах щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів наведено, зокрема, правові позиції, які стосуються:

- можливості застосування в податкових правовідносинах приписів цивільного законодавства щодо солідарної відповідальності учасників договору про спільну діяльність і, як наслідок, стягнення з них податкового боргу солідарно;

- підстав скасування результатів податкової перевірки внаслідок порушення процедури її призначення;

- подання податкової звітності щодо хронології відображення від’ємного значення податку на додану вартість.

У справах щодо захисту соціальних прав представлено висновки судової палати, зокрема, стосовно:

- підстави для надання статусу учасника війни працівникам підприємств, установ та організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції;

- неможливості судового оскарження рішення органу місцевого самоврядування про вилучення земельної ділянки з мотиву суспільних потреб;

- різної правової природи понять «встановлення інвалідності особі відповідно до огляду медико-соціальної експертної комісії» та «встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни».

У справах щодо виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав громадян вміщено, зокрема, висновки судової палати про:

- порядок оформлення у трудовій книжці підстави звільнення працівника;

- зміст поняття «загроза життю та здоров’ю людей» у сфері  техногенної і пожежної безпеки;

- правомірність обмежень, визначених Положенням про прикордонний режим, щодо порядку випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України.

Предметом розгляду КАС ВС були також інші питання застосування законодавчих норм, зокрема й процесуального характеру, щодо критеріїв та оцінки поважності причин пропуску строку звернення до суду у зв’язку зі зміною судової практики, процесуального правонаступництва в адміністративному судочинстві тощо.