Новости

Судебная практика: требования к содержанию запроса контролирующего органа о предоставлении налогоплательщиком налоговой информации

22.12.2021 / 09:18

Запит контролюючого органу про надання платником податків податкової інформації у зв`язку з можливими порушеннями податкового законодавства, повинен містити конкретні підстави, тобто чітко окреслені обставини, які свідчать про порушення платником податкового законодавства.

Без повідомлення вказаних фактів платник податків не має об'єктивної можливості надати будь-які пояснення та їх документальне підтвердження.

Як наслідок, платник податків звільнений від обов'язку надавати відповідь на такий запит, що, у свою чергу, свідчить про відсутність підстав для призначення документальної позапланової перевірки, передбачених пп. 78.1.1 п.78.1 статті 78 ПКУ.

Джерело - правовий висновок Верховного Суду (у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду):

«31. Відповідно до підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України документальна позапланова перевірка здійснюється, якщо за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються можливі порушення цим платником податків податкового, валютного та іншого законодавства протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

36. …запит контролюючого органу про надання відповідної податкової інформації платником податків повинен містити конкретні підстави, тобто чітко окреслені обставини, які свідчать про порушення платником податкового законодавства. Без повідомлення вказаних фактів платник податків не має об'єктивної можливості надати будь-які пояснення та їх документальне підтвердження.

…39. …у складених запитах не зазначено проводилася перевірка інших платників податків чи отримано податкову інформацію, за результатами чого відповідачем виявлено факти, які свідчать про порушення ТОВ "Омега" податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи; не наведено жодних фактів, які свідчать про порушення ТОВ "Омега" податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

40. Зазначене не дає підстав суду касаційної інстанції вважати такий запит законним та обґрунтованим, а відтак позивач був звільнений від обов'язку надавати на них відповідь, що, у свою чергу, свідчить про відсутність у відповідача визначених підпунктом 78.1.1 пунктом 78.1 статті 78 Податкового кодексу України підстав для призначення документальної позапланової перевірки ТОВ "Омега", у зв'язку з чим наказ N 1351 від 19 червня 2017 року є протиправним та підлягає скасуванню.»

 (Постанова від 04.10.2021 р у справі № 804/4223/17)

 

P.s. Більше про поточну судову практику читай тут.