Новости

Судебная практика: когда расходы ФЛП признаются расходами отчетного периода?

23.12.2021 / 09:00

Витрати фізичної особи-підприємця на загальній системі оподаткування, які включаються до складу собівартості реалізованих продукції, товарів або послуг, визнаються витратами того звітного періоду, у якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Джерело - правовий висновок Верховного Суду (у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду):

«Відповідно до підпункту 177.4.5 пункту 177.4 статті 177 ПК України не включаються до складу витрат підприємця: витрати, не пов'язані з провадженням господарської діяльності такою фізичною особою - підприємцем; витрати на придбання, самостійне виготовлення основних засобів та витрати на придбання нематеріальних активів, які підлягають амортизації; витрати на придбання та утримання основних засобів подвійного призначення, визначених цією статтею; документально не підтверджені витрати.

…Суди попередніх інстанції дійшли висновку, що придбані ФОП ОСОБА_1 протягом 2018 року товарно-матеріальні цінності, які не були продані (реалізовані) станом на 31 грудня 2018 року, були безпідставно віднесені позивачем до суми витрат за 2018 рік, оскільки вказані ТМЦ в подальшому могли бути й не реалізовані в межах господарської діяльності фізичної особи-підприємця, або ж використані позивачем для власних цілей без мети отримання прибутку тощо. Як наслідок, наведені вище порушення призвели до завищення фізичною особою-підприємцем витрат у 2018 році.

Здійснене судами правозастосування положень статті 177 ПК України узгоджується із практикою КАС ВС, висловленою, зокрема, у постановах від 21 травня 2020 року у справі N 824/257/18-а та від 12 квітня 2021 року у справі N П/811/1150/17.»

(Постанова від 20.10.2021 р у справі № 560/2108/19)

P.s. Більше про поточну судову практику читай тут.