Новости

Судебная практика: является ли основанием для отмены НУР его принятие по результатам исследования при камеральной проверке первичных документов?

24.12.2021 / 09:16

Так. Податкове повідомлення-рішення підлягає скасуванню у разі його прийняття за наслідками дослідження під час камеральної перевірки первинних документів. Адже первинні документи не передбачені законом (п.п.75.1.1 п.75.1 ст.75 ПКУ) у якості джерел інформації, які можуть бути використані під час камеральної перевірки.

Дослідження первинних документів повинне здійснюватись в межах документальних перевірок.

Джерело - правовий висновок Верховного Суду (у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду):

«…під час камеральної перевірки…при формуванні висновків про порушенням Позивачем норм податкового законодавства використано відмінні від передбачених підпунктом 75.1.1 пункту 75.1 статті 75 ПК України джерела інформації. Так, контролюючим органом досліджувалась не тільки подана Позивачем податкова звітність за серпень 2017 року, а й листи, надані Мінекономрозвитку, Мінрегіону, ДНДІ "Укрдіцемент", ДП "Сепроцем", ДП "Буковинастандартметрологія", сертифікати відповідності, надані Підприємству "ДІМ" тощо.

Поряд із цим, дослідження первинних документів або інших додаткових документів з метою перевірки своєчасності (крім узгоджених податкових (грошових) зобов'язань), достовірності, повноти нарахування і сплати податків повинне здійснюватись в межах документальних перевірок. Отже, наведені обставини свідчать, що висновки про порушення Позивачем податкового законодавства виходять за межі та предмет камеральної перевірки.

Отже, встановлення судовим розглядом факту проведення податкової перевірки не у спосіб, визначений ПК України, та, як наслідок протиправність результатів такої перевірки, на переконання колегії суддів є достатніми для висновку про неправомірність прийнятих за наслідками камеральних перевірок податкових повідомлень-рішень…»

(Постанова від 21.10.2021р у справі №600/2340/20-а)

 

P.s. Більше про поточну судову практику читай тут.