Новости

Налоговый долг на временно оккупированных территориях: налоговики о возможности его списания

24.12.2021 / 15:18

Відповідно до частини другої ст. 1 Закону України від 15.04. 2014 р. № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» із змінами та доповненнями датою початку тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя є 20 лютого 2014 року.

Пунктом 26 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) установлено, що тимчасово, на період дії Закону № 1207, для платників податків, які на дату втрати чинності (21.11.2021) Законом України від 12 серпня 2014 року № 1636-VІІ «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» мають податкову адресу та/або об’єкти оподаткування на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (далі – тимчасова окупована територія), ПКУ застосовується з урахуванням особливостей, визначених у п. 26 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ.

Відповідно до пп. 26.2 п. 26 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ контролюючий орган здійснює без подання платником податку заяви списання податкового боргу (у тому числі штрафних санкцій, пені та несплачених процентів за користування розстроченням (відстроченням)) платника податків із податковою адресою на тимчасово окупованій території, який за даними інформаційно-телекомунікаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, виник у період з дати початку тимчасової окупації, визначеної Законом № 1207, та залишився несплаченим/непогашеним станом на дату прийняття рішення про списання такого боргу.

Таке списання здійснюється без застосування положень ст. 101 ПКУ та виключно за даними, що містяться в інформаційно-телекомунікаційних системах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

Списані суми підлягають відновленню у разі виявлення обставин, що свідчать про відсутність підстав для списання.

Положення пп. 26.2 п. 26 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ не застосовуються щодо осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені законодавством з питань банкрутства, та/або до яких застосовані спеціальні обмежувальні заходи (санкції), передбачені Законом України від 14 серпня 2014 року № 1644-VII «Про санкції» зі змінами та доповненнями.

Сплачені до дати прийняття рішення про списання податкового боргу відповідно до пп. 26.2 п. 26 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ суми податкового боргу, штрафних санкцій, пені та процентів за користування розстроченням (відстроченням) не підлягають поверненню на поточний рахунок платника податку, не спрямовуються на погашення грошового зобов’язання (податкового боргу) з інших податків, зборів, не повертаються у готівковій формі за чеком у разі відсутності у платника податків рахунків у банках.

На списані відповідно до пп. 26.2 п. 26 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ суми не застосовуються штрафні санкції, не нараховується пеня, передбачені ПКУ, за період з дати набрання чинності (21.11.2021) Законом України від 01 липня 2021 року № 1617-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо адміністрування податків і зборів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя» і до дати списання включно.

Списання податкового боргу згідно з пп. 26.2 п. 26 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» є підставою для звільнення майна платника податків з-під податкової застави та її виключення з відповідних державних реєстрів.

На підставі наданої контролюючим органом інформації про списані суми податкового боргу підлягають закінченню відкриті державною виконавчою службою виконавчі провадження та припиняються заходи примусового виконання рішень щодо стягнення податкового боргу з платників податків, яким здійснюється списання сум податкового боргу відповідно до пп. 26.2 п. 26 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, у порядку, визначеному Законом України від 02 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження» зі змінами та доповненнями.

За матеріалами Південного МУ ДПС по роботі з ВПП