Новости

«ІПК»: как влияет на финрезультат до налогообложения списание безнадежной «дебиторки»?

31.12.2021 / 08:50

Підприємство повідомило, що одного із його головних контрагентів, перед яким у нього обліковувалась дебіторська заборгованість, ліквідовано на підставі судового рішення про припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням її банкрутом. Підприємство запитує, якщо дебіторська заборгованість відповідає ознакам безнадійної та щодо якої підприємством не створено резерв сумнівних боргів, то яким чином при її списані вона впливає на фінрезультат та як її відобразити в декларації з податку на прибуток.

ДПС України роз’яснила так. У разі списання дебіторської заборгованості, яка відповідає ознакам, встановленим пп. 14.1.11 ст. 14 ПКУ, щодо якої не створено резерв сумнівних боргів, фінансовий результат до оподаткування згідно з пп.139.2.1 ст. 139 ПКУ підлягає збільшенню на суму списаної заборгованості. Відповідне коригування фінансового результату до оподаткування, здійснюється у рядку 2.1.3 додатку РІ до рядка 03 РІ декларації з податку на прибуток.

При цьому зменшення фінансового результату до оподаткування відповідно до пп. 139.2.2 ст. 139 ПКУ здійснюється лише на суму дебіторської заборгованості, як такої, що відповідає ознакам пп. «з» пп. 14.1.11 ст. 14 ПКУ, незалежно від того, чи створено резерв сумнівних боргів за такою заборгованістю. Відповідне коригування фінансового результату до оподаткування, здійснюється у рядку 2.2.3 додатку РІ до рядка 03 РІ декларації.

/ІПК від 30.11.2021 р. № 4548/ІПК/99-00-21-02-02-06/