Новости

«ІПК»: Отчет о КО в разрезе стран готовит материнская компания группы. Какой код при заполнении Уведомления об участии в МГК должен указывать участник такой группы?

31.12.2021 / 10:26

Компанія запитує, який код необхідно було зазначити при заповненні графи 10 «Код звітного статусу учасника міжнародної групи компаній» Повідомлення про участь у МГК за 2020 рік, якщо платник податків не виконує жодної ролі у поданні Звіту про КО за 2020 рік в розрізі країн і  такий звіт готує материнська компанія групи.

ДПС України зауважила таке. У графі 10 зазначається код, який відповідає ролі платника податків у поданні звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній (далі – Звіт). Залежно від обставин, визначених пп. 39.4.10 ст. 39 ПКУ, зазначається один із таких кодів:

  • платник податків є материнською компанією МГК - CBC701;
  • материнська компанія МГК уповноважує платника податків - резидента України на подання Звіту - CBC702;
  • платник податків є учасником МГК, іншим, ніж материнська компанія МГК, і не уповноважений на подання Звіту - СВС709;
  • відповідно до вимог законодавства місцезнаходження материнської компанії МГК подання Звіту від такої МГК не вимагається, і при цьому материнська компанія такої групи не уповноважує іншого учасника МГК на подання Звіту в іншій іноземній юрисдикції, де передбачено його подання – СВС709. У цьому разі у графі 15 Повідомлення має зазначатися код «CBC809».

Отже,  якщо платник податків є учасником МГК, а Звіт подає материнська компанія МГК, то у графі 10 він зазначає код «CBC709».

 /ІПК від 30.11.2021 р. № 4547/ІПК/99-00-21-02-03-06/