Новости

«ІПК»: между нерезидентом и резидентом осуществлен взаимозачет задолженностей. Как налогооблагается такая операция?

05.01.2022 / 09:20

ТОВ поінформувало, що мало кредиторську заборгованість перед нерезидентом на суму позики та нарахованих відсотках. Нерезидент мав заборгованість на аналогічну суму по внесенню коштів до статутного капіталу ТОВ. Було проведено взаємозалік заборгованостей між ТОВ та нерезидентом. Нерезидент отримує дохід у негрошовій формі. При цьому кошти нерезиденту фактично не перераховувались. Товариство запитує, як оподатковується така операція. Чи  враховується у сумі нарахованих відсотків за позикою (кредитом) податок на доходи нерезидента при здійсненні взаємозаліку таких заборгованостей?

ДПС України стверджує, що дохід нерезидента у вигляді процентів, який виплачується нерезиденту шляхом зарахування кредиторської заборгованості за ними до статутного капіталу ТОВ у розмірі такої заборгованості, оподатковується виходячи з розрахунку, наведеного в абзаці 4 пп. 141.4.2 ст. 141 ПКУ, та сплачується резидентом під час такої виплати (зарахування), якщо інше не передбачено положеннями міжнародного договору з країною резиденції особи, на користь якої здійснюється виплата.

/ІПК від 30.11.2021 р. № 4549/ІПК/99-00-21-02-02-06/

 /ІПК від 30.11.2021 р. № 4547/ІПК/99-00-21-02-03-06/