Новости

«ІПК»: ОС, одновременно используемое в налогооблагаемых и необлагаемых операциях, безвозмездно передается благотворительной организации. Какие НДС-последствия?

06.01.2022 / 12:00

Товариство поінформувало, що ним придбано об’єкт ОЗ з метою одночасного використання в оподатковуваних та  неоподатковуваних операціях, та нараховано податкові зобов’язання відповідно до п. 199.1 ст. 199 ПКУ на суму ПДВ, яка відповідає частці використання таких ОЗ у неоподатковуваних операціях. В подальшому Товариство має намір безоплатно передати цей об’єкт благодійній організації як благодійну допомогу. 

ДПС України пояснила так. Якщо платником податку за необоротними активами, придбаними для використання одночасно в оподатковуваних і неоподатковуваних операціях, було нараховано податкові зобов’язання відповідно до п. 199.1 ст. 199 ПКУ, та надалі (після використання у господарській діяльності) такі необоротні активи починають використовуватися повністю у звільнених від оподаткування ПДВ операціях (зокрема, відповідно до пп. 197.1.15 ст. 197 ПКУ), то платник податку зобов’язаний за такими необоротними активами нарахувати податкові зобов’язання відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ. У даному випадку такі  податкові зобов'язання нараховуються на дату початку їх використання повністю у звільнених від оподаткування ПДВ операціях виходячи лише з частки балансової (залишкової) вартості таких необоротних активів, за якою не були нараховані податкові зобов'язання відповідно до п. 199.1 ст. 199 ПКУ. 

Якщо з урахуванням перерахунку,  проведеного відповідно до п. 42 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, визначено частку використання таких необоротних активів в оподатковуваних операціях, на яку не нараховувалися податкові зобов’язання, передбачені п. 199.1 ст. 199 ПКУ, то податкові зобов’язання відповідно до п. 198.5. ст. 198 ПКУ нараховуються виходячи із такої частки (11 відсотків)  балансової (залишкової) вартості таких необоротних активів на дату початку їх використання повністю у звільнених від оподаткування ПДВ операціях. 

/ІПК від 29.11.2021 р. № 4544/ІПК/99-00-21-03-02-06/