Новости

Международные транзитные перевозки: при каких условиях страховщики могут быть финансовыми гарантами?

13.01.2022 / 11:15

Нацбанк повідомляє, що страховики можуть бути фінансовими гарантами, долучаючись до міжнародних транзитних перевезень. Таке право визначено Законом України "Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи" (далі – Закон про транзит).

Утім, долучаючись до такої діяльності, за умови відповідності вимогам, встановленим у статті 29 Закону про транзит, страховим компаніям слід звернути увагу на кілька важливих аспектів.

По-перше, отримання статусу фінансового гаранта можливе після внесення страховика до реєстру фінансових гарантів, який ведеться Державною митною службою України.

По-друге, страховики повинні здійснювати діяльність на підставі ліцензії добровільного страхування відповідальності перед третіми особами. 

По-третє, договори страхування мають відповідати вимогам Закону про транзит та умовам надання фінансових гарантій. Такі договори укладаються страховиками на підставі правил страхування, умовами яких передбачено страхування відповідних ризиків. 

По-четверте, страхові резерви мають бути сформовані в обсязі 75% від нарахованих страхових премій за кожним укладеним відповідно до Закону про транзит договором страхування, який діє на дату формування відповідних страхових резервів. Ця умова також є обов’язковою для виконання страховою компанією функцій фінансового гаранта.