Письмо

Письмо Миндоходов Украины от 24.03.2014 г. № 6679/7/99-99-17-02-01-17

31.03.2014 / 12:07
Письмо Миндоходов Украины от  24.03.2014 г. № 6679/7/99-99-17-02-01-17

Про сплату (перерахування) податку на доходи фізичних осіб та ЄСВ

(Извлечение)

Порядок сплати (перерахування) податку до бюджету передбачено ст. 168 Податкового кодексу, відповідно до якої податок, утриманий з доходів резидентів, підлягає зарахуванню до бюджету згідно з нормами Бюджетного кодексу.

Відповідно до ст. 64 Бюджетного кодексу податок на доходи фізичних осіб, який сплачується податковим агентом - юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента - юридичної особи, зараховується до відповідного місцевого бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що сплачуються фізичній особі.

Згідно з пп. 168.4.3 п. 168.4 ст. 168 Податкового кодексу суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб за такий відокремлений підрозділ, усі обов’язки податкового агента виконує юридична особа.

Податок на доходи, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

Враховуючи складну економічну та політичну ситуацію, що склалася в країні, Міндоходів України доводить до відома податкових агентів - юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців, які мають підрозділи (не уповноважені до сплати податку на доходи фізичних осіб) на території АР Крим і м. Севастополя та за які головне підприємство сплачувало податок до місцевих бюджетів на казначейські рахунки АР Крим і м. Севастополя, до врегулювання бюджетного питання щодо сплати місцевих податків до цих регіонів спрямувати перерахування податку на доходи фізичних осіб до відповідного бюджету за місцезнаходженням (розташуванням) головного підприємства.

Щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне та соціальне страхування.

Відповідно до Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» підприємства, установи та організації, інші юридичні особи незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту або інших умовах), передбачених законодавством, у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами, а також фізичні особи - підприємці, зокрема ті, які використовують працю інших осіб на умовах договору (контракту), фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно, сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у національній валюті шляхом внесення відповідних сум єдиного внеску на рахунки органів доходів і зборів за місцем територіальної реєстрації платника.

Головному управлінню Міндоходів в областях та МГУ ЦООВПП організувати роботу з метою надання таким платникам податків роз’яснення про сплату та забезпечення стабільного надходження податків, внеску до відповідних бюджетів.


Перший заступник Міністра І. О. БІЛОУС