Письмо

Письмо Миндоходов Украины от 30.04.2014 г. № 10107/7/99-99-15-04-01-17

08.05.2014 / 12:09
Письмо Миндоходов Украины от 30.04.2014 г. № 10107/7/99-99-15-04-01-17

Про скасування екологiчного податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобів

Законом України вiд 08.04.2014 р. № 1191-VII «Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вiдмiни екологiчного податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв та оподаткування акцизним податком операцiй з переобладнання ввезеного на митну територiю України транспортного засобу у пiдакцизний легковий автомобiль» з 18 квiтня 2014 р. внесено змiни, зокрема, до роздiлу VIII «Екологiчний податок» Податкового кодексу України, якими скасовано екологiчний податок за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв (далi - Утилiзацiйний податок).

Враховуючи зазначене, платники Утилiзацiйного податку - особи, що здiйснюють виробництво (виготовлення) транспортних засобiв на митнiй територiї України для їх продажу на внутрiшньому ринку України, при визначеннi податкових зобов’язань за II квартал 2014 р. у декларацiї (форму рекомендовано листом Мiндоходiв України вiд 28.10.2013 р. № 22416/7/99-99-15-04-01-17) зазначають кiлькiсть реалiзованих транспортних засобiв на внутрiшньому ринку України за перiод з 01.04.2014 р. по 17.04.2014 р. (включно).

За транспортнi засоби, що ввозяться на митну територiю України в митному режимi iмпорту, сплата Утилiзацiйного податку не здiйснюється у разi подання до митного органу митної декларацiї на такий транспортний засiб (кузов) або партiю транспортних засобiв (кузовiв) з 18.04.2014 р.

Зобов’язуємо довести цей лист до вiдома пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв (для використання в роботi) i платникiв Утилiзацiйного податку.


Перший заступник Мiнiстра I. БIЛОУС