Новости

Таможенные формальности

10.11.2014 / 17:38
Таможенные формальности

ДФС України повідомлено про митні формальності при переміщенні товарів через межі вільної економічної зони «Крим», а саме: розглянуто питання щодо визнання недійсними митних декларацій (далі - МД) на товари, що не перетнули меж ВЕЗ «Крим», внесення до МД відомостей про документ, за яким здійснювалося переміщення товарів внутрішнім транзитом, оформлення періодичних МД на товари, що ввозяться з Криму, ознак операцій із товарами, що переміщуються через межі ВЕЗ «Крим».

Зокрема, зазначено, що з метою ідентифікації операцій, які проводяться з товарами, що переміщуються через межі ВЕЗ «Крим», при поміщенні товарів у митний режим вільної митної зони на території ВЕЗ «Крим», зміні митного режиму товарів після перебування в митному режимі вільної митної зони на території ВЕЗ «Крим», а також подальшій зміні митного режиму товарів, переміщених з території ВЕЗ «Крим» на іншу територію України, третім та четвертим знаками чотиризначного коду в другому підрозділі графи 37 МД зазначається код «08».

Лист розміщено на сайті «Вісника».


Лист від 28.10.2014 р. № 8651/7/99-99-24-01-04-17