Письмо

Письмо ГФС Украины от від 20.01.2015 г. № 1427/7/99-99-15-04-02-17

22.01.2015 / 14:46
Письмо ГФС Украины от від 20.01.2015 г. № 1427/7/99-99-15-04-02-17

Про справляння у 2015 році збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

(Витяг)

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві,
Міжрегіональному головному управлінню ДФС —

Центральному офісу з обслуговування великих платників,

митницям ДФС

Державна фіскальна служба України направляє для використання у роботі рекомендації щодо справляння у 2015 р. збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (далі - Збір) у зв’язку із змінами, внесеними до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) Законом України від 28.12.2014 р. № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи» (далі - Закон № 71).

Передбачені п. 7.1 ст. 7 Кодексу обов’язкові елементи Збору, визначені у п. 29 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу, не передбачають зміни порядку адміністрування Збору у 2015 р.

Зокрема, платниками Збору визначено суб’єктів господарювання, їх відокремлені підрозділи, у тому числі уповноважених осіб договорів простого товариства, які:

провадять діяльність з постачання природного газу споживачам на підставі укладених з ними договорів (пп. «а» пп. 1.1 п. 29 підрозділу 10 розділу XX Кодексу);

споживають імпортований ними природний газ як паливо або сировину (пп. «б» пп. 1.1 п. 29 підрозділу 10 розділу XX Кодексу);

споживають видобутий ними природний газ як паливо або сировину (пп. «в» пп. 1.1 п. 29 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Об’єктом оподаткування Збором є вартість природного газу в обсязі:

відпущеному кожній категорії споживачів у звітному періоді (пп. «а» пп. 1.2 п. 29 підрозділу 10 розділу XX Кодексу);

імпортованому у звітному періоді платником, що споживає імпортований ним природний газ як паливо або сировину (пп. «б» пп. 1.2 п. 29 підрозділу 10 розділу XX Кодексу);

видобутому та спожитому як паливо або сировина нафтогазовидобувним підприємством або його підрозділами, за виключенням обсягу природного газу, визнаного рециркулюючим у значенні пп. 14.1.126 п. 14.1 ст. 14 Кодексу (пп. «в» пп. 1.2 п. 29 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Споживачами природного газу є такі категорії: населення, бюджетні установи, підприємства комунальної теплоенергетики, теплові електростанції, електроцентралі та котельні суб’єктів господарювання, в тому числі блочні (модульні) котельні, інші суб’єкти господарювання та їх відокремлені підрозділи, які використовують природний газ для виробництва товарів та надання послуг, на інші власні потреби (пп. 1.4 п. 29 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

За обсяги природного газу, що постачається для населення, Збір справляється у розмірі 4 відсотки (пп. 1.3.2 п. 29 розділу XX Кодексу), а для інших категорій споживачів - 2 відсотки (підпункти «а» - «ґ» пп. 1.3.1 п. 29 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Під діючим тарифом слід розуміти:

ціну природного газу для відповідної категорії споживачів без урахування тарифів на його транспортування і постачання споживачам та суми податку на додану вартість для платників, що провадять діяльність з постачання природного газу споживачам на підставі укладених з ними договорів (пп. «а» пп. 1.5 п. 29 підрозділу 10 розділу XX Кодексу);

митну вартість оформлення природного газу для платників, що споживають імпортований ними природний газ як паливо або сировину (пп. «б» пп. 1.5 п. 29 підрозділу 10 розділу XX Кодексу);

середню митну вартість імпортованого природного газу для платників, що споживають видобутий ними природний газ як паливо або сировину (пп. «в» пп. 1.5 п. 29 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Середня митна вартість імпортного природного газу, що склалась у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України за податковий (звітний) період, обчислюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, та передається ним до 5 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, який до 10 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, розміщує на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі (пп. «в» пп. 1.5 п. 29 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Базовий податковий (звітний) період для Збору - календарний місяць (пп. 1.6 п. 29 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Податкові декларації зі Збору за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, подаються платниками Збору протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця, контролюючим органам за місцем податкової реєстрації (абзаци перший та другий пп. 1.7 п. 29 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Збір сплачується платниками Збору протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, за місцем податкової реєстрації (абзац третій пп. 1.7 п. 29 підрозділу 10 розділу XX Кодексу), за винятком платників, що споживають імпортований ними природний газ як паливо або сировину, та сплачують Збір до або в день подання митної декларації (пп. 1.8 п. 29 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Законом № 71 встановлено трьохмісячний від дня набрання чинності цим Законом строк для приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

З огляду на викладене, до затвердження Міністерством фінансів України нової форми податкової декларації рекомендувати платникам Збору застосовувати форму податкової декларації зі Збору, затверджену наказом ДПА України від 24.12.2010 р. № 1017 «Про затвердження форми Податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.12.2011 р. за № 36/18774.

Зобов’язуємо довести цей лист до відома та для використання у роботі підпорядкованим структурним підрозділам та платникам Збору.


Голова І. О. БІЛОУС