Письмо

Письмо Нацбанка Украины от 03.02.2015 г. № 29-213/6552

05.02.2015 / 17:09
Письмо Нацбанка Украины от 03.02.2015 г. № 29-213/6552

Щодо особливостей застосування норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони «Крим»

Особливості дії валютного та платіжних режимів під час тимчасової окупації території ВЕЗ «Крим» встановлені Законом України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» (далі - Закон) та прийнятою на виконання цього Закону постановою Правління Національного банку України від 03.11.2014 р. № 699 «Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони «Крим», зі змінами1 (далі - Постанова № 699).

Так, згідно з п. 1 Постанови № 699 з 05.11.2014 р.(тобто з дня набрання чинності зазначеною постановою) особа, місцезнаходження якої на території ВЕЗ «Крим» (далі - суб’єкт Криму), прирівнюється до нерезидента, а за інвестиційними операціями - до іноземного інвестора. З урахуванням зазначеного, а також ст. 6 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» суб’єкти Криму мають право на відкриття та використання в банках України банківських рахунків у режимі, передбаченому для нерезидентів - юридичних осіб - інвесторів, представництв юридичних осіб в Україні та фізичних осіб.

Питання щодо проведення операцій за рахунками суб’єктів Криму, що були відкриті до набрання чинності Законом про ВЕЗ Крим, та процедура закриття таких рахунків чітко врегульовані Постановою № 699 (у редакції, що діє з 19.12.2014 р.).

Що стосується прав внутрішньо переміщених осіб з території ВЕЗ «Крим», то, враховуючи норми Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та відповідно Постанови № 6992, зазначені особи мають право відкривати банківські рахунки як резиденти України у разі підтвердження у встановленому порядку факту проживання на материковій частині України.

Окремо зауважуємо, що Законом не передбачено звільнення банків України від здійснення контролю за валютними операціями, що проводяться між резидентами України та суб’єктами ВЕЗ «Крим».

Норми актів валютного законодавства (зокрема, Правил резервування коштів за залученими уповноваженим банком депозитами і кредитами (позиками) в іноземній валюті від нерезидентів3, Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України4) застосовуються до відповідних операцій суб’єктів Криму з урахуванням їх резидентського статусу згідно з Постановою № 699 та інших особливостей, встановлених зазначеною постановою та Законом.

Звертаємо увагу, що згідно з п. 9.4 ст. 9 розділу I Закону на операції, які здійснюються між резидентами України та суб’єктами Криму, а також на розрахунки за такими операціями не поширюються норми Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті».

Відповідно, зазначені операції згідно з Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями5 не підлягають контролю банками на предмет дотримання резидентами встановлених законодавством України строків розрахунків за експортними, імпортними операціями.

_____________
1Зміни затверджено постановою Правління Національного банку України від 16.12.2014 р. № 810 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 03 листопада 2014 року N 699».
2У редакції, що діє з 19.12.2014 р.

3Затверджено постановою Правління Національного банку України від 18.06.2008 р. № 171, зі змінами.

4Затверджено постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 р. № 502, зі змінами.

5Затверджено постановою правління Національного банку України від 24.03.99 р. № 136, зі змінами.


Директор Департаменту відкритих ринків О. Є. ЧУРІЙ