Письмо

Письмо ГФС Украины от 06.03.2015 г. № 7796/7/99-99-19-03-02-17

13.03.2015 / 15:36
Письмо ГФС Украины от 06.03.2015 г. № 7796/7/99-99-19-03-02-17

Про окремі особливості складання податкової звітності з ПДВ за звітні періоди, починаючи з лютого 2015 року, та наступні звітні періоди з урахуванням змін, внесених до Податкового кодексу України Законом України від 28.12.2014 р. № 71-VIII

Витяг

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві,
Міжрегіональному головному управлінню ДФС —
Центральному офісу з обслуговування великих платників

Подання податкової декларації з ПДВ (далі - декларація) за звітні (податкові) періоди - лютий 2015 року та наступні звітні періоди (далі - звітні (податкові) періоди) здійснюватиметься за формою і в порядку, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 р. № 966, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. № 13 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.01.2015 р. за № 102/26547 (далі - Порядок № 13).

1. Особливості заповнення окремих рядків розділів I та II податкової декларації з податку на додану вартість

У зв’язку із запровадженням системи електронного адміністрування податку на додану вартість обсяги коригування податкових зобов’язань з податку на додану вартість згідно зі ст. 192 розділу V Кодексу (збільшення та/або зменшення податкових зобов’язань) відображаються в окремих рядках розділу I декларації залежно від дати виникнення податкових зобов’язань, що коригуються (до 1 лютого 2015 р. та після 1 лютого 2015 р.).

Коригування згідно зі ст. 192 розділу V Кодексу обсягів постачання, дата виникнення податкових зобов’язань за якими припадає на період до 1 лютого 2015 р., відображається в рядку 8.1 розділу I декларації.

У рядку 8.2 розділу I декларації відображається коригування обсягів постачання згідно зі ст. 192 розділу V Кодексу, дата виникнення податкових зобов’язань за якими припадає на період після 1 лютого 2015 р.

Наприклад:

розрахунок коригування, складений у лютому 2015 р., до податкової накладної, складеної у вересні 2014 р., має бути відображений у рядку 8.1.1 (або 8.1.2 чи 8.1.3) декларації за лютий 2015 р.;

розрахунок коригування, складений у квітні 2015 р., до податкової накладної, складеної у березні 2015 р., має бути відображений у рядку 8.2.1 (або 8.2.2 чи 8.2.3) декларації за квітень 2015 р.

У кожному із зазначених вище випадків у рядках 8.1.3 та 8.2.3 декларації відображається коригування обсягів постачання, за якими не нараховувався податок на додану вартість (коригування обсягів операцій, які підлягали оподаткуванню за нульовою ставкою, звільнялися від оподаткування, та ті, які не були об’єктом оподаткування) і які раніше були відображені в рядках 2.2, 3 та 4 декларацій, поданих за звітні податкові періоди до 1 лютого 2015 р. та після 1 лютого 2015 р. відповідно.

Коригування обсягів придбання товарів/послуг на підставі розрахунків коригування, які були складені та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) після 1 лютого 2015 р., відображаються в рядку 16 розділу II декларації незалежно від дати складання податкової накладної (до 01.02.2015 р. чи після 01.02.2015 р.), до якої складаються такі розрахунки коригування.

Розрахунки коригування, які складені відповідно до норм Кодексу до 1 лютого 2015 р., але з будь-яких причин не відображені в деклараціях за ті звітні періоди, в яких такі розрахунки коригування складено, до декларації за лютий 2015 р. не включаються. Такі розрахунки коригування включаються до податкової звітності тих звітних періодів, в яких такі розрахунки коригування складено, шляхом подання уточнюючих розрахунків до декларацій за такі звітні періоди.

2. Особливості заповнення окремих рядків розділів III та IV податкової декларації з податку на додану вартість

Щодо відображення в декларації за лютий 2015 р. сум залишків від’ємного значення, не погашених станом на 01.02.2015 р.

Пунктом 33 підрозділу 2 розділу XX Кодексу визначено, що за вибором платника податку, який він відображає у заяві, що подається у складі податкової декларації, залишки від’ємного значення, які виникли (були задекларовані) в звітних (податкових) періодах до 1 лютого 2015 р.:

або збільшують розмір суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в ЄРПН, визначену п. 2001.3 ст. 2001 розділу V Кодексу (далі - реєстраційна сума), з одночасним збільшенням розміру суми податкового кредиту у податковій декларації за звітний (податковий) період, в якому було здійснено таке збільшення (пп. «а» п. 33 підрозділу 2 розділу XX Кодексу);

або підлягають поверненню платнику у порядку, визначеному ст. 200 Кодексу, у редакції, що діяла у 2014 р. (пп. «б» п. 33 підрозділу 2 розділу XX Кодексу).

Залишки від’ємного значення, які виникли (були задекларовані) в звітних (податкових) періодах до 1 лютого 2015 р., включають в себе:

від’ємне значення суми, розрахованої згідно з п. 200.1 ст. 200 цього Кодексу та відображеної в рядку 20.2 декларації за січень 2015 р.;

залишки від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів після бюджетного відшкодування, задекларовані платниками податку за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 р. та відображені в рядку 24 декларації за січень 2015 р.;

не погашені станом на 01.02.2015 р. залишки від’ємного значення, задекларовані в рядку 23.2 декларацій за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 р. до бюджетного відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів;

не погашені станом на 01.02.2015 р. залишки сум податку на додану вартість, що були заявлені платниками податку в рядку 23.1 декларацій за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 р. до бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 р.

Вказані суми залишків, не погашені станом на 01.02.2015 р., обліковуються у додатку 2 (Д2) до декларації до їх повного погашення.

Слід зазначити, що порядком визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків (ст. 200 Кодексу), який діяв до 2015 р., визначено, що залишок від’ємного значення попередніх податкових періодів після бюджетного відшкодування включається до складу сум, що відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду.

Таким чином, до декларації за лютий 2015 р. (рядок 20.1) можуть бути включені суми не погашених станом на 01.02.2015 р. залишків від’ємного значення попередніх податкових періодів, задекларовані у рядках 20.2 та 24 декларації за січень 2015 р., у розмірі, що не перевищує позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту звітного періоду - лютий 2015 р. (рядок 18). Вказана сума не обліковується у додатку 2 (Д2) до декларації та не може бути врахована у збільшення реєстраційної суми та заявлена до бюджетного відшкодування.

Решта не погашених станом на 01.02.2015 р. залишків від’ємного значення в розділі III декларації за лютий 2015 р. не відображаються, а тому рядки 20.2 та 20.3 у декларації за лютий 2015 р. не заповнюються. Показники таких рядків уперше можуть бути сформовані в декларації за звітний період - березень 2015 р. та враховуються під час визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету чи підлягає бюджетному відшкодуванню, або переноситься до декларації наступних звітних періодів.

Щодо особливостей заповнення деяких рядків розділів III та IV декларації

До рядка 20.1 розділу III декларації за лютий 2015 р. переноситься значення рядків 24 та 20.2 декларації за січень 2015 р. у межах значення рядка 18 декларації за лютий 2015 р.

Решта суми рядків 24 та 20.2 декларації за січень 2015 р. обліковується в розділі IV декларації за лютий 2015 р. та в додатку 2 (Д2) до цієї декларації.

До рядка 20.1 розділу III декларації починаючи зі звітного періоду - березень 2015 р. переноситься значення рядка 24 декларації за попередній звітний (податковий) період (наприклад, у рядку 20.1 декларації за березень 2015 р. відображається значення рядка 24 декларації за лютий 2015 р.).

До рядка 20.2 розділу III декларації переносяться з рядка 27 розділу IV декларації та графи 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації залишки від’ємного значення, які виникли (були задекларовані) в звітних (податкових) періодах до 1 лютого 2015 р. та на які згідно із задекларованим платником бажанням відповідно до пп. «а» п. 33 підрозділу 2 розділу XX Кодексу в поточному звітному (податковому) періоді було збільшено розмір реєстраційної суми з одночасним збільшенням розміру суми податкового кредиту у податковій декларації за звітний (податковий) період, в якому було здійснено таке збільшення.

Наприклад, платник задекларував бажання збільшити реєстраційну суму на 10 тис. грн. у декларації за лютий 2015 р., яку подав до контролюючого органу 10.03.2015 р. Реєстраційну суму збільшено 23.03.2015 р. У такому випадку сума 10 тис. грн. має бути зазначена платником у рядку 27 розділу IV декларації за березень 2015 р., в графі 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за березень 2015 р. та перенесена до рядка 20.2 розділу III такої декларації.

У рядку 20.3 розділу III декларації вказується сума, на яку збільшено/зменшено залишок від’ємного значення, сформованого після 1 лютого 2015 р., за результатами перевірки контролюючого органу.

Збільшення/зменшення за результатами перевірки контролюючого органу залишку від’ємного значення, сформованого до 1 лютого 2015 р., вказується в графі 10 додатка 2 (Д2) до декларації за звітний період, в якому було винесено та узгоджено рішення за результатами перевірки, та переноситься до рядка 28 розділу IV такої декларації.

Інформація про податкове повідомлення-рішення, яким збільшено/зменшено залишок від’ємного значення податку, зазначається в окремій таблиці «*** Збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення», що міститься після розділу IV декларації.

Сума, на яку збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами подання уточнюючого розрахунку, вказується в рядку 29 розділу IV декларації того звітного періоду, в якому подано такий уточнюючий розрахунок як самостійний документ, або того звітного періоду, за який подається декларація, якщо уточнюючий розрахунок подано як додаток до декларації. До цього рядка включається лише уточнення показників звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 р. Ця ж сума вказується і в графі 11 додатка 2 (Д2) до такої декларації.

Додаткове поле в рядку 22.1 розділу III декларації передбачено для відображення реєстраційної суми податку, обчисленої на момент подання такої декларації, а рядок 22.1 передбачено для відображення суми перевищення від’ємного значення, що зазначено в рядку 22 декларації, над реєстраційною сумою, вказаною у додатковому полі в рядку 22.1.

Водночас у період роботи системи електронного адміністрування податку на додану вартість у тестовому режимі податкові накладні реєструються платниками податку в ЄРПН без обмеження реєстраційною сумою, а тому у тестовий період реєстраційна сума може мати від’ємне значення.

Таким чином, з метою недопущення некоректного заповнення показників податкової звітності з ПДВ за звітні періоди з лютого 2015 р. до завершення тестового режиму роботи системи електронного адміністрування податку на додану вартість:

якщо реєстраційна сума має позитивне значення, то така сума зазначається в додатковому полі рядка 22.1 декларації, а в рядку 22.1 декларації відображається сума перевищення від’ємного значення над реєстраційною сумою. Така сума перевищення від’ємного значення над реєстраційною сумою переноситься до рядка 24 декларації;

якщо реєстраційна сума має від’ємне значення, то в додатковому полі рядка 22.1 декларації зазначається «0», а сума від’ємного значення з рядка 22 декларації переноситься до рядка 22.1 та рядка 24 декларації.

Значення рядка 23 декларації розподіляється за напрямами використання повністю або частково у зменшення податкового боргу з податку на додану вартість за його наявності (вказується в рядку 23.1), та/або підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку (вказується в рядку 23.2). При цьому сума, яка декларується до бюджетного відшкодування, обчислюється в додатку 3 (Д3) до декларації, а значення рядка 23.2 не може бути більшим за значення рядка 3 додатка 3 (Д3) до декларації.

У рядку 23.3 вказується сума, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду. Значення цього рядка обчислюється як різниця значень рядків 23 та 23.1, 23.2.

Звертаємо увагу, що при заповненні рядка 25.2 декларацій 0121 - 0123, 0130 обов’язковим є заповнення поля декларації «**** Реквізити спеціального рахунку» для забезпечення перерахування на цей рахунок коштів з електронного рахунку платника для забезпечення перерахування на цей рахунок коштів з електронного рахунку платника.

3. Особливості заповнення таблиці 1 додатка 2 (Д2) до податкової декларації з податку на додану вартість

Загальне правило заповнення таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації:

всі підсумкові показники по кожній графі таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації вказуються в рядку «Усього», який завжди є першим рядком таблиці;

розшифровка показника рядка «Усього» кожної графи таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації здійснюється в хронологічному порядку, починаючи зверху із звітного періоду, який є найближчим до дати подання декларації (найновіший звітний період) та закінчуючи найбільш давнім звітним періодом. Тобто спочатку відображається найближча дата до дати подання декларації, під нею - більш рання дата;

не можуть бути одночасно заповнені в одному рядку графи 2 - 5 додатка 2 (Д2) до декларації (наприклад, якщо в одному звітному періоді платником було одночасно задекларовано від’ємне значення двох різних категорій, такі суми вказуються в різних рядках та відповідних графах таблиці 1 додатка 2 (Д2) з однаковою датою у графі 1).

У графі 1 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації вказується звітний (податковий) період, у якому виникла сума від’ємного значення, яка відповідає категорії такої суми, зазначеній у графах 2 - 5 додатка 2 (Д2) до декларації.

Графи 1 - 5 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації заповнюються у хронологічному порядку виникнення сум, що відображаються в графах 2 - 5. Спочатку зверху у графі 1 зазначається звітний період, в якому виникло значення графи 2 («січень 2015 року» у форматі «01.2015»), потім нижче - в хронологічному порядку (з більш нової дати до більш давньої) звітні періоди, в яких виникли значення графи 3, потім - 4, в останню чергу - графи 5.

До граф 2 - 5 додатка 2 (Д2) до декларації за лютий 2015 р. переносяться показники декларації за січень 2015 р. та у відповідних випадках - попередніх звітних періодів у розрізі категорій такого від’ємного значення та звітних періодів їх виникнення.

Наприклад:

не погашений станом на 01.02.2015 р. залишок суми, яка була задекларована до бюджетного відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов’язань з податку наступних звітних (податкових) періодів у тій її частині, яка виникла у грудні 2014 р., повинна бути вказана в графі 4 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за лютий 2015 р., а в графі 1 рядка, в якому вказана ця сума, зазначається звітний період «грудень 2014 року» у форматі «12.2014»;

не погашений станом на 01.02.2015 р. залишок суми, яка була задекларована до бюджетного відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів у тій її частині, яка виникла у листопаді 2014 р., повинна бути вказана в графі 4 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за лютий 2015 р. у наступному рядку після (нижче) суми, яка була задекларована в грудні 2014 р., а в графі 1 рядка, в якому вказана ця сума, зазначається звітний період «листопад 2014 року» у форматі «11.2014»;

сума залишку від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, та сума податку на додану вартість, що була заявлена до бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку, вказані в рядках 24 та 23.1 відповідно декларації за грудень 2014 р., будуть вказані в різних рядках таблиці 1 додатка 2 (Д2) в графах 3 та 5 відповідно, але при цьому в кожному з цих рядків у графі 1 має бути вказаний звітний період «грудень 2014 року» у форматі «12.2014».

У графі 2 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за лютий 2015 р. вказується сума від’ємного значення, що підлягає зарахуванню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (показник рядка 20.2 декларації за січень 2015 р.), зменшена на суму, зазначену в рядку 20.1 декларації за лютий 2015 р. У графі 1 у цьому випадку вказується звітний період - січень 2015 р. у форматі «01.2015».

При цьому якщо частина значення рядка 20.2 декларації за січень 2015 р., яка відповідає сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у звітному податковому періоді, була перенесена до рядка 22 декларації за січень 2015 р. та до рядка 23.1 декларації за січень 2015 р. або до рядка 24 такої декларації (згідно з пп. «б» п. 200.4 ст. 200 розділу V Кодексу), то в графу 2 додатка 2 (Д2) до декларації за лютий 2015 р. переноситься залишок значення рядка 20.2 декларації за січень 2015 р., не перенесений до рядків 23.1 та 24 декларації за січень 2015 р. та не зазначений в рядку 20.1 декларації за лютий 2015 р.

У графі 3 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за лютий 2015 р. вказується сума залишку від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (показник рядка 24 декларації за січень 2015 р.) за мінусом суми, що була включена до графи 20.1 декларації за лютий 2015 р. При цьому значення рядка 24 вказується в рядку «Усього», а розподіл цієї суми в розрізі звітних періодів її виникнення (з більш нової дати до більш давньої) зазначається нижче в цій же графі виходячи з показників, задекларованих платником у додатку 2 (Д2) до декларації за січень 2015 р., у хронологічному порядку.

У графі 4 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за лютий 2015 р. вказуються суми, задекларовані до бюджетного відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов’язань з податку наступних звітних (податкових) періодів, які залишились непогашеними станом на 01.02.2015 р. (рядок 23.2 декларацій попередніх звітних періодів).

У графі 5 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за лютий 2015 р. вказуються залишки сум податку, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку та залишились непогашеними станом на 01.02.2015 р. (рядок 23.1 декларації за січень 2015 р. та попередніх звітних періодів у межах непогашених (невідшкодованих) залишків).

Для коректного заповнення сум, які вказуються в графах 4 та 5 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації, платникам податку доцільно до дати подання такої декларації звернутися до контролюючого органу, в якому такий платник податків перебуває на обліку, для звірки залишків від’ємного значення станом на 01.02.2015 р. у розрізі податкових періодів їх виникнення.

Залишки від’ємного значення, які виникли (були задекларовані) у звітних (податкових) періодах до 1 лютого 2015 р., за винятком непогашеного залишку сум податку на додану вартість, що був заявлений за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 р. до бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку, та суми, що була включена до графи 20.1 декларації за лютий 2015 р., повинні бути повністю перенесені до граф 2 - 4 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за лютий 2015 р. Ці суми надалі можуть бути спрямовані або для врахування у збільшення реєстраційної суми (пп. «а» п. 33 підрозділу 2 розділу XX Кодексу) або задекларовані до повернення платнику на поточний рахунок у порядку, що діяв у 2014 р. (пп. «б» п. 33 підрозділу 2 розділу XX Кодексу).

Непогашений залишок сум податку на додану вартість, що був заявлений за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 р. до бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку, переноситься до графи 5 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації повністю або частково за бажанням платника.

Таке рішення платник податку повинен прийняти одноразово та відобразити в графі 5 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за лютий 2015 р.

Це обумовлено тим, що у випадку, якщо платник має бажання отримати залишки сум бюджетного відшкодування, які залишилися не відшкодованими станом на 01.02.2015 р., як бюджетне відшкодування на рахунок у банку, такі суми не переносяться до графи 5 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за лютий 2015 р. і продовжують обліковуватися в інтегрованій картці платника податку (далі - ІКПП) та відшкодовуються на рахунок платника у банку згідно з нормами Кодексу.

Суми, вказані в графі 5 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за лютий 2015 р., надалі можуть бути спрямовані лише для врахування у розрахунку реєстраційної суми (пп. «а» п. 33 підрозділу 2 розділу XX Кодексу) і не можуть бути передекларовані як бюджетне відшкодування.

Залишки сум податку, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування та перенесені до граф 4 та 5 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за лютий 2015 р., знімаються з обліку в ІКПП та надалі обліковуються в розділі IV декларації та в таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації в наступних звітних періодах до повного їх погашення.

Сума від’ємного значення, яку платник виявив бажання спрямувати для збільшення реєстраційної суми (пп. «а» п. 33 підрозділу 2 розділу XX Кодексу), вказується прописом у текстовому полі перед таблицею 1 додатка 2 (Д2) «Відповідно до пункту 33 підрозділу 2 розділу XX Кодексу просимо згідно з підпунктом «а» на суму залишку від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів у розмірі (вказується словами) збільшити розмір суми податку, на яку ми маємо право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену згідно з пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу» (далі - поле «а» додатка 2 (Д2) до декларації), та додатково вказується цифрами в окремому полі електронної форми податкової декларації (дублює суму, вказану словами). Ця сума не може бути більшою за значення графи 14 (рядок «Усього») додатка 2 (Д2) до декларації поточного звітного періоду.

Сума податку, яку вказано в полі «а» додатка 2 (Д2) до декларації, в графі 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації поточного звітного періоду не вказується, а переноситься до графи 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації того звітного періоду, в якому відбулося збільшення реєстраційної суми. Якщо в рахунок збільшення реєстраційної суми зарахована тільки частина суми, вказаної в полі «а» додатка 2 (Д2) до декларації, то до графи 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації переноситься тільки та сума податку, на яку фактично збільшено реєстраційну суму.

Таким чином, перший раз графа 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації може бути заповнена тільки у таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за березень 2015 р. (якщо збільшення реєстраційної суми відбудеться у березні 2015 р.) та наступних звітних періодах.

Сума від’ємного значення, яку платник податку виявив бажання повернути (відшкодувати) на рахунок у банку (пп. «б» п. 33 підрозділу 2 розділу XX Кодексу), вказується прописом у текстовому полі перед таблицею 1 додатка 2 (Д2) «Відповідно до пункту 33 підрозділу 2 розділу XX Кодексу просимо згідно з підпунктом «б» суму залишку від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів у розмірі _______ гривень (зазначається словами) (вказується значення рядка 3 таблиці 2 Д2) повернути на рахунок у банку» (далі - поле «б» додатка 2 (Д2) до декларації) у розмірі, не більшому за суму, розраховану в таблиці 2 додатка 2 (Д2) до декларації та зазначається в графі 13 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації поточного звітного періоду.

Суми, вказані платником податку в графах 2 - 5 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за лютий 2015 р., у наступних звітних періодах можуть зменшуватися на суму збільшення реєстраційної суми в поточному звітному періоді (вказується в графі 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) та в рядку 27 розділу IV декларації) або шляхом декларування (крім сум, вказаних у графі 5 таблиці 1 додатка 2 (Д2)) в рахунок бюджетного відшкодування на рахунок платника податку у банку (вказується в графі 13 таблиці 1 додатка 2 (Д2) та в рядку 30 розділу IV декларації).

Суми, включені до граф 2 - 4 таблиці 1 додатка 2 (Д2) в декларації за лютий 2015 р. та наступні звітні періоди, можна задекларувати як бюджетне відшкодування на рахунок у банку з дотриманням норм п. 200.5 ст. 200 розділу V Кодексу, і тільки у випадку, якщо ці суми не були задекларовані на збільшення реєстраційної суми. Суми, включені до граф 2 - 4 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації та які платник податку виявив бажання повернути (відшкодувати) на рахунок у банку (зазначені в полі «б» додатка 2 (Д2) до декларації), розраховуються в таблиці 2 додатка 2 (Д2) до декларації, вказуються в графі 13 таблиці 1 додатка 2 (Д2) та переносяться до рядка 30 розділу IV декларації.

Значення сум, вказаних платником податку в графах 2 - 5 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за лютий 2015 р., може збільшуватися/зменшуватися за рахунок результатів перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення, про що вказується у графі 10 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації, та/або за рахунок показників уточнюючих розрахунків, в яких коригуються залишки від’ємного значення, задекларовані до 01.02.2015 р., про що вказується у графі 11 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації.

Результати перевірки контролюючого органу відображаються у графах 8 - 10 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації того звітного періоду, в якому було винесено та узгоджено рішення про збільшення/зменшення залишку відповідного від’ємного значення, що обліковується в додатку 2 (Д2) до декларації. Значення графи 10 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації переноситься до рядка 28 розділу IV декларації.

Сума збільшення/зменшення від’ємного значення на підставі уточнюючих розрахунків, поданих до декларацій за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 р., відображається у графі 11 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації того звітного періоду, в якому подано такий уточнюючий розрахунок як самостійний документ, або того звітного періоду, за який подається декларація, якщо уточнюючий розрахунок подано як додаток до декларації. Сума уточнення вказується в рядку того звітного періоду, який уточнюється.

У випадку декларування платником у полі «а» додатка 2 (Д2) до декларації сум на збільшення реєстраційної суми, така реєстраційна сума збільшується на значення рядків з графи 14 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації, в якій задекларовано таке бажання, в першу чергу за рахунок сум податку, відображених у графі 5 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації, потім - у графах з 4 по 2 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації відповідно, в розрізі звітних періодів з дотриманням хронологічного порядку формування від’ємного значення, відображеного у цих графах, починаючи з найдавнішого.

Отже, спочатку у збільшення реєстраційної суми зараховується та відповідно переноситься до графи 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації звітного періоду, в якому відбудеться таке збільшення, сума від’ємного значення, вказана у графі 5 в хронологічному порядку її виникнення, починаючи з найдавнішої, потім після повного погашення суми, зазначеної в цій графі, - сума від’ємного значення з графи 4 в хронологічному порядку її виникнення, починаючи з найдавнішої, потім суми, відображені у графах 3 та 2 відповідно у такому ж порядку.

Значення рядка «Усього, в т. ч.:» графи 14 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації переноситься до рядка 31 розділу IV декларації.

Значення графи 14 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації поточного звітного періоду у розрізі звітних періодів переноситься до графи 6 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за наступний звітний період.

Таблиця


В. о. Голови М. В. МОКЛЯК