Письмо

Письмо ГФС Украины от 16.03.2015 г. № 8696/7/99-99-11-03-01-17

26.03.2015 / 09:49
Письмо ГФС Украины от 16.03.2015 г. № 8696/7/99-99-11-03-01-17

Про надання інформації

Витяг

Відповідальним за правильність заповнення звіту є страхувальник згідно з п. 2.17 розділу II Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 р. № 454, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.09.2013 р. за № 1628/24160 (далі - Порядок).

Відповідно до п. 2.10 Порядку звіт страхувальником повинен подаватися в повному обсязі. Звіт, складений з порушенням вимог цього Порядку, у тому числі без обов’язкових реквізитів, передбачених п. 2.8 цього розділу, та поданий без усіх необхідних таблиць, не вважається звітом і вважається таким, що не подавався.

Наприклад, у разі виявлення помилки щодо невключення заробітної плати працівника у звіт за звітний період, страхувальник не має права після закінчення терміну подання цього звіту повторно формувати та подавати до територіального органу ДФС звіт з типом «початкова», а повинен виправити помилку як донарахування сум єдиного внеску на суму заробітної плати (доходу), нарахованої в попередніх звітних періодах, у звіті Додаток 4 за наступний місяць, а саме у таблиці 6 із застосуванням коду типу нарахування 2 «сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму єдиного внеску» на підставі п. 4.9 розділу ІV Порядку.

Також звертаємо увагу на те, що згідно з п. 5.2 розділу V Порядку у разі виявлення страхувальником самостійно недостовірних відомостей, поданих після закінчення звітного періоду та/або накопичених в електронних базах даних персоніфікованого обліку, страхувальник подає до відповідного територіального органу ДФС необхідні скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних відомостей про застраховану особу та одночасно початкові документи із зазначеними правильними відомостями на одну застраховану особу разом з пояснювальною запискою щодо зміни відомостей.

Для належного виконання робіт і взаємодії підрозділів Державної фіскальної служби України при прийманні і комп’ютерній обробці звітності з єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування забезпечити спільну роботу підрозділів реєстрації платників та електронних сервісів та доходів і зборів з фізичних осіб стосовно роз’яснення платникам про порядок подання звітності з єдиного внеску у разі виявлення помилок відповідно до вимог Порядку.


Директор Департаменту реєстрації платників та електронних сервісів Н. Г. КАЛЄНІЧЕНКО