Новости

Листовка

17.06.2015 / 09:39
Листовка

Як заповнюється рядок «Виплачено заробітної плати усього ____ грн., у т. ч. у натуральній формі ____ грн.», додатка до таблиці 1 Звіту щодо сум нарахованого ЄВ

Відповідно до п.1 частини 1 ст. 7 Закону України від 8 липня 2010 року 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі - Закон № 2464) базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄВ) для підприємств, установ та організацій, які використовують працю ФО на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці».

Під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму ЄВ, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, — обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності (п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі — ПКУ)).

Крім того, згідно з п.п. 1.2 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ. Так, п.п. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 ПКУ передбачено, що об’єктом оподаткування є, зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого згідно з п.п. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 ПКУ включаються доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику відповідно до умов трудового договору (контракту).

Пунктом 1 розд. IV Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 (далі — Порядок № 435), визначено, що звіт щодо сум нарахованого ЄВ формується на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до Закону № 2464-VI нараховується ЄВ.
Для розрахунку та виплати заробітної плати використовуються, зокрема типові форми № П-6 «Розрахунково-платіжна відомість працівника» та № П-7 «Розрахунково-платіжна відомість (зведена)», затверджені наказом Державного комітету статистики України від
5 грудня 2008 року № 489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці», у лівій частині яких відображаються суми нарахованої заробітної плати за видами оплат, усі доплати, премії, допомоги тощо, а в правій — утримання за їх видами (виданий аванс, ЄВ, податок на доходи фізичних осіб, профспілкові внески, аліменти, аванси в банк і т.д.) і суми до виплати за кожним табельним номером і в цілому за структурним підрозділом чи установою.

Пунктом 1 розд. ІІІ Порядку № 435 визначено, що роботодавці формують та подають звіт протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду.

Звітним періодом є календарний місяць.

Враховуючи викладене вище, у рядку «Виплачено заробітної плати усього ____ грн., у т. ч. у натуральній формі ____ грн.,» додатка до таблиці 1 звіту щодо сум нарахованого ЄВ зазначається сума заробітної плати, виплаченої у звітному місяці, тобто за вирахуванням військового збору, ЄВ, страхових внесків та сум податку на доходи фізичних осіб, обчисленого із застосуванням податкової соціальної пільги за її наявності.


Офіційний портал ДФС України