Изменения в учредительные документы

15.12.2015 / 15:40
Изменения в учредительные документы

З 13.12.2015 р. набрали чинності зміни, внесені до Закону України від 15.05.2003 р. № 755-IV, якими, зокрема, передбачено, що державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи здійснюється на підставі подання виключно оригіналу або нотаріально засвідченої копії рішення про внесення змін до установчих документів. Раніше зазначене здійснювалося також на підставі подання ксерокопії рішення.

Передбачено також, що зміни до відомостей про фізичну особу — підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме: зміни щодо імені фізичної особи, місця її проживання, виду діяльності фізичної особи — підприємця, реєстраційного номера облікової картки платника податків або номера та серії паспорта громадянина України (або паспортного документа іноземця), який через свої релігійні або інші переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомив про це відповідні державні органи і має запис в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України, набирають чинності з дня їх державної реєстрації.


Закон від 24.11.2015 р. № 815-VIII