Новости

Рассмотрение жалоб

14.01.2016 / 12:30
Рассмотрение жалоб

З 01.01.2016 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України, якою затверджено Порядок розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Зазначеним Порядком визначено процедуру розгляду відповідно до законів України від 01.07.2004 р. № 1952-IV та від 15.05.2003 р. № 755-IV скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, територіального органу Мін’юсту (далі — суб’єкт оскарження), що здійснюється Мін’юстом та його територіальними органами (далі — суб’єкт розгляду скарги).

Для забезпечення розгляду скарг суб’єктом розгляду скарги утворюються постійно діючі комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації (далі — комісія), положення та склад яких затверджуються Мін’юстом або відповідним територіальним органом.

Розгляд скарг здійснюється за заявою особи, яка вважає, що її права порушено (далі — скаржник), що подається виключно у письмовій формі та повинна містити обов’язкові відомості, передбачені вищезазначеними законами, а також відомості про бажання скаржника та/або його представника взяти участь у розгляді відповідної скарги по суті та про один із способів, зазначених у п. 10 цього Порядку, в який скаржник бажає отримати повідомлення про зазначений розгляд.

Розгляд скарг здійснюється у строки, встановлені Законом України від 02.10.96 р. № 393/96-ВР з урахуванням особливостей, передбачених зазначеними законами, які обраховуються з моменту реєстрації її суб’єктом розгляду скарги.

Зазначено, що за результатами розгляду скарги суб’єкт розгляду скарги на підставі висновків комісії приймає мотивоване рішення про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні з підстав, передбачених законами, у формі наказу.

Якщо у скарзі заявлено дві або більше вимог, комісія надає правову оцінку кожній із них, яка включається до висновку комісії.

Копії рішення, прийнятого за результатом розгляду скарги, засвідчені в установленому законодавством порядку, надсилаються скаржнику, суб’єкту оскарження, заінтересованим особам, зазначеним у скарзі або встановленим відповідно до відомостей реєстрів, іншому суб’єкту, про якого йдеться у рішенні, протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

Рішення, дії або бездіяльність суб’єкта розгляду скарги можуть бути оскаржені до суду.


Постанова від 25.12.2015 р. № 1128