Новости

Нарахування амортизації

10.02.2016 / 10:30

ДФС України повідомлено, що для розрахунку амортизації відповідно до положень п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу визнається вартість основних засобів та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку. Крім того, з урахуванням вимог п. 11 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів згідно з п. 138.3 ст. 138 цього Кодексу балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів станом на 01.01.2015 р. має дорівнювати балансовій вартості таких активів, визначеній станом на 31.12.2014 р. відповідно до статей 144 — 146 та 148 розділу III Податкового кодексу у редакції, що діяла до 01.01.2015 р.


Лист від 28.01.2016 р. № 2784/7/99-99-19-02-02-17