Новости

Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів

23.02.2016 / 10:50

Для розрахунку авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів) передбачено Додаток АВ до рядка 20 АВ Декларації № 897.

У рядку 1 Додатка АВ відображається загальна сума виплачених у звітному (податковому) періоді дивідендів (прирівняних до них платежів). При цьому у рядках 1.1 - 1.5 Додатка АВ слід зазначати інформацію про суми дивідендів (прирівняних до них платежів), виплачених окремим категоріям власників корпоративних прав та окремими категоріями емітентів корпоративних прав, а саме:

  • фізичним особам (рядок 1.1);
  • інститутом спільного інвестування (рядок 1.2);
  • платникам податку, прибуток якого звільнено від оподаткування відповідно до положень Податкового кодексу - у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у періоді, за який виплачуються дивіденди (рядок 1.3);
  • материнською компанією (рядок 1.4).

Також у рядку 1.5 слід зазначати інформацію про суму частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до держбюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями відповідно до ст. 111 Закону України «Про управління об’єктами державної власності».

Звертаємо увагу, що наведений у рядках 1.1 - 1.5 Додатка АВ перелік сум виплачених дивідендів не є виключним переліком всіх виплачених сум дивідендів (прирівняних до них платежів) і значення показника, відображеного у рядку 1 Додатка АВ, може відрізнятися від суми рядків 1.1 - 1.5 Додатка АВ. Підпунктом 57.11.2 п. 57.11 ст. 57 Податкового кодексу визначено, що авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов’язання щодо якого погашене.

У рядку 2 Додатка АВ відображається сума перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний(і) податковий(і) (звітний(і)) рік (роки), за результатами якого(их) виплачуються дивіденди.